Andere wrange getallen

Onder het motto “het weten waard” een onvolledige inventarisatie van beschamende getallen. Daarna de bronvermelding van dat aantal voorafgegaan van de datum van publicatie. Indien van toepassing op de volgende regel het blognummer, de titel van die blog en de datum van publicatie.

_________________
Klimaat
* In Siberië lag de winter 2017/18 de temperatuur enkele dagen 35ºC boven het seizoensgemiddelde; ver boven de historische reeks.
In het hele poolgebied was het zo’n 20ºC warmer dan normaal.
In september 2012 omvatte de Arctische ijskap 3400.000 vierkante km; 40 jaar eerder nog 8.000.000.
** € 22.000.000 per jaar (1) geeft Shell uit om ongewenst klimaatbeleid te dwarsbomen.
Minder dan 1% (2) van al Shells investeringen gaat naar hernieuwbare energie.
Al jarenlang is Shell in Nederland de grootste (3) uitstoter van broeikasgassen.
Daarnaast heeft Shell directe invloed op het lesprogramma van de erasmusuniversiteit en betaalde € 300.000 (4) via VNO-NCW aan onderzoek naar onder meer belasting[-ontduiking; GjH].
€ 68.0004 besteedde de Nederlandse overheid aan onderzoek om gasgebruik door consumenten voort te zetten.
Investeerders van ExxonMobil, die samen goed zijn voor meer dan 62% van de aandelen, keurden op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 31 mei 2017 – tegen de uitdrukkelijke wens van de directie – een resolutie goed (5), die meer duidelijkheid van het bedrijf eist over de effecten van het internationaal klimaatbeleid op de toekomst.
*** Biobrandstoffen veroorzaken bij een gelijkblijvend aantal autokilometers 4% toename1 van de totale CO2-uitstoot door de transportsector.
1,2x die van fossiele brandstoffen voor de eerste generatie biodiesel uit koolzaad.
2x die van fossiele brandstoffen voor de eerste generatie biodiesel uit soja.
3x die van fossiele brandstoffen voor de eerste generatie biodiesel uit palm.
Naast het onethische aspect om voedsel in een hongerende wereld te verbouwen voor auto’s (795.000.000 medemensen (2) hebben dagelijks niet genoeg te eten) en naast de uitstoot van biodiesel op basis van voedselgewassen, leidt deze brandstof ook nog eens tot massale ontbossing, omdat nieuwe landbouwgronden voor onze auto’s nodig zijn. Dat is de reden dat over het geheel genomen biobrandstoffen tot 1,8x schadelijker (1) worden dan de fossiele diesel die ze vervangt.
* 2018.03.08 De Groene Amsterdammer
Geen blog

** 1 2017.06.01 Het Britse ‘Influence Map’/De Groene Amsterdammer
2 2017.06.01 De Correspondent/De Groene Amsterdammer
3 2017.06.01 De Groene Amsterdammer
4 2017.05.15 De Correspondent
5 2017.06.01 Inter Press Service/De Wereld Morgen
Geen blog

*** 1 2016.04.18 Inter Press Service/De Wereld Morgen
2 2016.04.18 World Food Programma
322, ander weblog op 28 april 2016.

Wie is de beste?
* Op de 32de plaats staat Nederland met 74% als het gaat om de gelijkheid van mannen en vrouwen in het nadeel van vrouwen en in het voordeel van mannen vergeleken met 143 andere landen. 100% is volstrekte gelijkheid. IJsland voert met 88% de lijst aan. Dan volgen Noorwegen (83%), Finland, Rwanda en Zweden (82%), Nicaragua (81%), Slovenia (80%), Ierland en Nieuw Zeeland en de Filipijnen (79%).
Op de 12de plaats stond Nederland op de eerste gelijkheidsranglijst in 2006.
Koploper, gedeeld met 26 andere landen, is Nederland wereldwijd op het gebied van onderwijs.
Bij de koplopers hoort Nederland ook als het gaat om gezondheid.
Op de 25ste plaats staat Nederland als het gaat om bestuurlijke en politieke macht.
Op de 82de plaats op een totaal van 144 landen staat Nederland als het gaat om arbeidsparticipatie en -inkomen.
** Nederland heeft de beste economie van de Europese Unie en neemt wereldwijd de 4de plaats in. Dat lijkt goed nieuws maar is het niet. Het WEF meet slechts de gastvrijheid van landen voor multinationals: veel met overheidsgeld betaalde faciliteiten, weinig verplichtingen. ‘De beste economie’ heeft geen betrekking op armoede, private schulden, de hoogte van salarissen, de leefbaarheid van uitkeringen, afhankelijkheid van voedselbanken, de kwaliteit en kwantiteit van werk en werkloosheid, het relatief aantal zelfmoorden en/of toegankelijkheid van de zorg.
* 2017.11.02 World Economic Forum / NOS.nl
Geen blog

** 2016.10.05 Global Competitiveness Index door het World Economic Forum (WEF) uit Davos/De Groene Amsterdammer
397, “Tegengif” op 7 oktober 2016

Overheidsinzet
* 6250 jaarlijkse slachtoffers van mensenhandel telt Nederland volgens de Slachtoffermonitor Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
In 19 van de 35 Nederlandse regio’s is er een zorgcoördinator die slachtoffers van mensenhandel help goede hulp te vinden.
In de overige 16 regio’s is 2 jaar na het advies een centraal aanspreekpunt voor deze slachtoffers in te stellen nog steeds niets op dit vlak geregeld.
** In totaal 12 toezichthouders zijn aangesteld1 op meer dan 1.000 gespecialiseerde belastingexperts en juristen, die voor de 227 in Nederland gevestigde “trustkantoren” werken; kantoren die belastingontduiking en transacties met crimineel geld mogelijk maken.
€ 5.000.000.000 per jaar loopt de Nederlandse fiscus mis2 [en moet dus door burgers en kleine ondernemers opgehoest worden; GjH] door afspraken met multinationals om legaal Nederlandse belastingen te ontduiken.
*** Eens in de 30 tot 40 jaar voert de Nederlandse belastingdienst boekencontroles bij de meeste bedrijven uit; vroeger elke 4 tot 5 jaar.
* 2017.10.31 Nieuwsuur
Geen blog

** 1 2017.06.08 NOS/Parlementaire enquettecommissie Tweede Kamer
Geen blog
2 2017.05.31 Bijdrage Lammert van Raan (PvdD) aan ‘verantwoordingsdebat’

*** 2017.02.08 De Groene Amsterdammer
430, “Onze politiek; een gelopen race” op 7 maart 2017

Klimaat
* € 22.000.000 per jaar1 geeft Shell uit om ongewenst klimaatbeleid te dwarsbomen.
Minder dan 1%2 van al Shells investeringen gaat naar hernieuwbare energie.
Al jarenlang is Shell in Nederland de grootste3 uitstoter van broeikasgassen.
Daarnaast heeft Shell directe invloed op het lesprogramma van de erasmusuniversiteit en betaalde € 300.0004 via VNO-NCW aan onderzoek naar onder meer belasting[-ontduiking; GjH].
€ 68.0004 besteedde de Nederlandse overheid aan onderzoek om gasgebruik door consumenten voort te zetten.
Investeerders van ExxonMobil, die samen goed zijn voor meer dan 62% van de aandelen, keurden op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 31 mei 2017 – tegen de uitdrukkelijke wens van de directie – een resolutie goed5, die meer duidelijkheid van het bedrijf eist over de effecten van het internationaal klimaatbeleid op de toekomst.
** Biobrandstoffen veroorzaken bij een gelijkblijvend aantal autokilometers 4% toename1 van de totale CO2-uitstoot door de transportsector.
1,2x die van fossiele brandstoffen voor de eerste generatie biodiesel uit koolzaad.
2x die van fossiele brandstoffen voor de eerste generatie biodiesel uit soja.
3x die van fossiele brandstoffen voor de eerste generatie biodiesel uit palm.
Naast het onethische aspect om voedsel in een hongerende wereld te verbouwen voor auto’s (795.000.000 medemensen2 hebben dagelijks niet genoeg te eten) en naast de uitstoot van biodiesel op basis van voedselgewassen, leidt deze brandstof ook nog eens tot massale ontbossing, omdat nieuwe landbouwgronden voor onze auto’s nodig zijn. Dat is de reden dat over het geheel genomen biobrandstoffen tot 1,8x schadelijker1 worden dan de fossiele diesel die ze vervangt.
* 1 2017.06.01 Het Britse ‘Influence Map’/De Groene Amsterdammer
2 2017.06.01 De Correspondent/De Groene Amsterdammer
3 2017.06.01 De Groene Amsterdammer
4 2017.05.15 De Correspondent
5 2017.06.01 Inter Press Service/De Wereld Morgen
Geen blog

** 1 2016.04.18 Inter Press Service/De Wereld Morgen
2 2016.04.18 World Food Programma
322, ander weblog op 28 april 2016.

Belastingparadijzen
Op de 3de plaats van de lijst van belastingparadijzen staat Nederland – na Bermuda en de Kaaiman Eilanden -, waardoor Nederland de afgelopen 4 jaar een belastingparadijs is gebleven voor multinationale ondernemingen.
2016.12.12 Oxfam Novib/De Wereld Morgen
430, “Onze politiek; een gelopen race” op 7 maart 2017

Handelsverdragen
* 57 handelsverdragen zijn door India in augustus jl. opgezegd uit frustratie over de arbitragehoven waar bedrijven steeds exotischer claims aanhangig maakten.
** Zo’n 80% van de grootbedrijven in de Verenigde Staten van Amerika heeft een dochterbedrijf in Canada. Dit is in verband met CETA van belang.
*** 1.598 pagina’s telt de CETA-tekst. Voor het afstemmen van invoer- en uitvoertarieven zijn zoveel pagina’s echt niet nodig.
**** 45% van wat er op Mexicaanse tafels komt wordt door NAFTA, een “vrijhandelsverdrag” als CETA en TTIP, geïmporteerd. In 1994, voordat NAFTA van kracht was, importeerde Mexico slechts 10% van zijn landbouwproducten. Veel inheemse Mexicanen en boeren zijn door NAFTA hun hele hebben en houden kwijt geraakt.
* 2016.11.23 De Groene Amsterdammer
414, “De burger heeft behoefte aan ideologie, ook al weet-i dat niet” op 26 november 2016

** 2016.10.28 De wereld morgen
404, “Aanvulling op het Nederlandse nieuws” op 29 oktober 2016

*** 2016.10.21 De wereld morgen
403, “Zo lang de zon schijnt…” op 26 oktober 2016

**** 2016.08.25 De Wereld Morgen
380, “Kinderen moeten het doen met de ouders die zij hebben” op 26 augustus 2016

Enkele cijfers over de Verenigde Staten van Amerika:
· Bijna 50.000.000 Amerikanen (1 op de 6), leven op of onder de armoedegrens van krap $ 500 per maand,
· Ruim 45.000.000 Amerikanen zijn in hun levensonderhoud afhankelijk van voedselbonnen,
· 1 op de 100 volwassen Amerikanen – een wereldrecord – zit in de gevangenis,
· 46 van de 50 Amerikaanse staten balanceren op het randje van faillissement,
· Amerika heeft met 17% van het bruto binnenlands product (bbp) het duurste zorgstelsel per hoofd van de bevolking,
· ongeveer $ 1.800.000.000.000 hebben Amerikanen samen aan studie- en creditcardschulden; de hoogste schuldenlast ter wereld,
· De rijkste 1% van de Amerikanen bezit 40% van de Amerikaanse welvaart waarmee Amerika economisch het meest ongelijke land van de Westerse wereld is,
· Met $ 900.000.000.000 dollar per jaar is Amerika nummer 1 in wapenexport,
· 112 wapens telt Amerika per 100 inwoners,
· Met $ 700.000.000.000 per jaar is het Amerikaanse defensiebudget hoger dan dat van Afrika, Europa en het Midden-Oosten bij elkaar en
· Amerika is nummer 33 in levensverwachting.
2016.11.09 De correspondent
409, “What’s in the name…” op 11 november 2016

Enkele cijfers over Nederlandse universiteiten en de ‘onafhankelijkheid’ van wetenschappelijk onderzoek:
· 25% van de lijst over nevenfuncties is niet kompleet,
· 83% van de hoogleraren nevenfuncties,
· 30% van de hoogleraren met nevenfuncties zegt onderscheid te maken tussen universitair werk en nevenwerk; 70% maakt dit onderscheid dus niet,
· 21% van de hoogleraren vermeldt niets over hun werk voor bedrijven; zelfs de werkgevende universiteit weet dus niet welke petten hun hoogleraren op hebben en
· 17% van de hoogleraren met nevenfuncties verdient aan hun bedrijfsactiviteiten meer dan € 25.000 per jaar.
2014.11.26 “Teaching Lab” van de Onderzoeksredactie van de Groene Amsterdammer
405, “Het einde van de wetenschap” op 31 oktober 2016

Griekenland
* · Op 50 miljard werd de opbrengst van Griekse privatiseringen geschat; gewoon een willekeurige 4-voudiging van de schatting op basis van een inventarisatie, omdat Griekenland de doelstellingen niet haalde.
· 0,5% economische krimp zou elke procent besparing opleveren. Ook dat cijfer was op geen enkele berekening gebaseerd. Sommige economen wezen er toen al op dat besparingen per procent eerder 2,5% krimp zou veroorzaken. Deze economen kregen gelijk en het Griekse bruto nationaal product (bnp) implodeerde waardoor de schuldgraad explodeerde.
** In totaal 2.000 pagina’s aan wetsvoorstellen heeft de Griekse regering in 3 porties telkens binnen 24 uur moeten tekenen en dus getekend. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) / een organisatie van de Verenigde Naties, de Europese Centrale Bank (ECB) / een organisatie van de Europese Unie (EU) en de Europese Commissie (EC) / eveneens een EU-organisatie lieten de Griekse politiek geen ruimte voor alternatieven:
€ 10.300.000.000 bedroeg daarna op 25 mei 2016 het zoveelste Grieks ‘hulppakket’, waarvan slechts 5% in Griekenland bleef en 95% direct naar private banken werd doorgesluisd, die in werkelijkheid gered werden.
€ 5.700.000.000 moet de Griekse regering op de overheidsuitgaven bezuinigen.
€ 9.500.000.000 moet zij extra bezuinigen als tegen 2018 de streefcijfers niet zijn gehaald.
* 2016.07.29 Indenpendent Evaluation Office (IEO) van IMF/De Wereld Morgen
361, andere weblog op 31 juli 2016

** 2016.05.01 Algemene Nederlandse Persdienst/Nu.nl
2016.04.29 De Wereld Morgen
323, ander weblog op 2 mei 2016,

Geestelijke gezondheidszorg
65.000 verwarde mensen per jaar veroorzaken in 2015 maatschappelijke ontwrichting. In 2011 waren dit er nog 40.000.
€ 1.000.000.000 per jaar, 17 tot 30% van de (behandel)tijd kost het Nederlandse psychiaters om de (overbodige) bewijsvoering voor hun behandelingen aan zorgverzekeraars te verstrekken.
<2016.06.21 Algemeen Nederlands Persbureau/De Volkskrant
342, ander weblog op 21 juni 2016.

Aanslagen
136 mass shootings vonden alleen al in de Verenigde Staten van Amerika plaats tussen 1 januari en 13 juni 2016. Waarschijnlijk is het zijn van een zogenaamde ‘radicale verliezer’, zoals gedefinieerd door Hans Magnus Enzensberger, hetgeen de daders bindt.
2016.06.13 De Wereld Morgen
338, ander weblog op 13 juni 2016.

Multinationals
Aangezien het gecorrigeerde loonaandeel vanaf 1970, toen het voor Westerse landen op rond de 70% stond, in 2010 in die landen met 5% gedaald is tot 65%, is niet aannemelijk te maken dat grootbedrijven en/of schaalvergroting ten goede komen aan burgers. Aangezien met de gemaakte winsten grootbedrijven elkaar opkopen, is wel aannemelijk dat economische groei ten goede komt aan aandeelhouders en de top van het bedrijfsleven.
2016.05.29 Ewald Engelen (betoog in Pakhuis De Zwijger)
327, ander weblog op 1 juni 2016.