Waarover ik na mijn afscheidsblog verder in 2022 geen blog geschreven heb

Waarover ik mij druk maak en er toch maar geen blog over schrijf

Deel I Mij-boeiende thema’s. 1

Armoede, honger, ziekte, droogte en ander (onnodig) menselijk lijden. 1

Economie. 2

Klimaat, bio-brandstoffen. 3

Media. 5

Mensenrechten. 5

Militarisme, antimilitarisme & de NAVO.. 5

Pensioen. 7

Hedendaags racisme. 7

Universum, heelal, ruimte-onderzoek. 8

Vrouwenonderdrukking. 8

Wereldverhalen. 9

Ziekten, Psychologie, Psychiatrie. 9

Deel II Mij-boeiende ontwikkelingen in landen. 10

Afrika, Egypte, Ethiopië. 10

Antarctica. 10

Australië. 10

Azië, China. 11

Europa, Europese Unie. 11

Midden Oosten, Israël, Irak. 12

Nederland. 13

Noord-Amerika, VS, Cuba. 14

Zuid-Amerika, Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Mexico. 15

Deel I Mij-boeiende thema’s

Armoede, honger, ziekte, droogte en ander (onnodig) menselijk lijden

12 23 In 2021 wonnen de Nigeriaanse boeren met hulp het hoger beroep in de rechtszaak tegen Shell. Voor het eerst in de geschiedenis werd het hoofdkantoor van een groot internationaal bedrijf veroordeeld voor de schade die een dochterbedrijf in het buitenland heeft aangericht. Shell werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding en de aanleg van een lek-detectiesysteem. Over de hoogte van de schadevergoeding moest nog tot vandaag onderhandeld worden. Voor de eisers is er nu pas een nieuw begin mogelijk, maar toch; door Milieudefensie. https://milieudefensie.nl/actueel/shell-betaalt-15-miljoen-euro-schadevergoeding-vanwege-olievervuiling-in-nigeria

12 16 De wereld heeft nog maar zeven jaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG) van de VN te halen. Van sommige van die doelen is nu al duidelijk dat dat  niet gaat lukken. SDG6 bijvoorbeeld – drinkbaar water en een toilet voor iedereen – is in grote delen van de wereld nog een verre droom; door Inter Press Service. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/16/schoon-drinkwater-en-een-toilet-voor-iedereen-wereld-dreigt-doelstelling-grandioos-te-missen/

12 02 Volgens de VN hebben 339 miljoen mensen in 69 landen nood aan hulp – een stijging van 65 miljoen mensen in vergelijking met vorig jaar; door Inter Press Service. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/02/meer-humanitaire-hulp-dan-ooit-nodig-in-2023/

11 30 Zoveel mogelijk mensen samenbrengen om zich te verzetten tegen grote multinationals en energiereuzen, die ons leven bepalen en ons allemaal in een trechter duwen; door Jeroen Permentier en Charissa Parassiadis. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/30/trop-is-te-veel-komt-op-voor-koopkracht-slongs-de-middenklasse-verdwijnt/

Economie

12 29 In de afgelopen eeuw zijn we de ware geest van naamloze vennootschappen uit het oog verloren. We hebben het streven naar winst verheven van middel tot doel, ja, zelfs tot doel op zich; door Guy Vanthemsche over “For Profit – A History of Corporations” (2022) van William Magnuson. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/29/ondernemingen-en-het-algemeen-belang-een-onmogelijke-relatie/

12 28 De economische ongelijkheid groeit en groeit. De aanhang voor autoritaire leiders en populistisch rechtse bewegingen ook. Dat komt door het neoliberalisme, zegt de Canadees-Indiase filosoof Samir Gandesha. Zie de Gutmensch scheurkalender voor meer hierover.

12 27 Het gevaar van ‘vroom neoliberalisme’: “Religieus lijden is de uitdrukking van echt lijden en tegelijkertijd een protest ertegen. Religie is de zucht van het onderdrukte schepsel, het hart van een harteloze wereld en de ziel van zielloze omstandigheden. Het is het opium van het volk”; door Vijay Prashad vertaald door Jan Reyniers. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/27/de-gevaren-van-vroom-neoliberalisme-in-de-bezuinigingsstaat/

12 05 De opmerkelijke boycot van energiefacturen, stakingen van dokwerkers, post-beambten, fabrieksarbeiders en het spoorwegpersoneel in het Verenigd Koninkrijk houdt aan, ondanks wetgeving die stakingsrechten ernstig beperkt; door Marc Lenormand.

12 01 Het (mogelijk) economische (!) doel van haat zaaien, ontwrichting van de samenleving en onverbloemd racisme; door Basile Peeters. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/01/beste-rector-waarom-geeft-u-een-vrij-podium-aan-een-racistische-complottheorie/

11 30 Niet ‘de mensheid’ heeft de klimaatcatastrofe en de ongelijkheid veroorzaakt, maar een economisch model dat al vijf eeuwen een sociale en ecologische destructie doorvoert ten voordele van een steeds kleiner wordende groep mensen; door Paul Verhaeghe over ‘Anti-nihilisme – Engagement in de 21ste eeuw’ van de tweeling Arthur en Jarmo Berkhout. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/30/anti-nihilisme-engagement-in-de-21ste-eeuw/

11 16 De groene beleggingsmarkt is er eentje van grote beloftes, complexe systemen, vage definities en enorme hoeveelheden geld; door Ties Gijzel, Yara van Heugten en Leon de Korte. https://www.ftm.nl/artikelen/introverhaal-duurzame-investeringen?share=Bu7cl0MU0B75qK%2B5me%2BR4puGdIWtryb8LRpXd6tDjUmwlOkMIjx81iJ9FZYE

11 01 De strijd om het economisch denken; door Carlijn Kingma, Martijn Jeroen van der Linden en Thomas Bollen, vertelt door Yelle Tieleman. https://www.ftm.nl/waterwerk

10 15 De ontrafeling van ons geldstelsel; door Carlijn Kingma, Martijn Jeroen van der Linden en Thomas Bollen. https://www.ftm.nl/waterwerk

Klimaat, bio-brandstoffen

12 21 Bio-brandstoffen zijn duur, zorgen voor honger en zijn alles bij elkaar genomen nòg vervuilender dan fossiele brandstoffen; door Greet Daems. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/21/naar-een-onmiddellijke-uitfasering-van-alle-biobrandstoffen-op-basis-van-landbouwgewassen/

11 29 De helft van Europa’s ‘donkergroene’ fondsen investeert in de fossiele industrie en/of de luchtvaart; door Ties Joosten en 129 andere onderzoekers. https://www.ftm.nl/artikelen/de-helft-van-europas-donkergroene-fondsen-investeert-in-fossiel-of-luchtvaart?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=DonkergroenBeleggen&share=skw%2FbpxfNO%2BPlu0EFH9nu6Xb%2BFFElNb%2F%2B2iKGKaYnPHEndqILorRNGzEB2RN en via de NOS: https://nos.nl/artikel/2454346-duurzame-fondsen-beleggen-ook-in-fossiel-moeilijk-te-rijmen

11 22 COP27 vergeet de oorzaak van de klimaatcrisis aan te pakken; door de Klimaatcoalitie, 11.11.11, Greenpeace en Oxfam. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/22/cop27-rijke-landen-bieden-doek-voor-het-bloeden-terwijl-oorzaak-klimaatontwrichting-vrij-spel-krijgt/

11 21 De onzinnigheid van politieke kritiek op wat met ‘klimaat-plaktivisme’ wordt aangeduid; door Kristien Lindemans. https://www.dewereldmorgen.be/community/terugblik-cop27-waarom-de-croos-speech-niet-over-klimaatplaktivisme-moest-gaan/

11 17 Hoe het belang van ‘Het grote geld’, analoog aan het militair industrieel complex in relatie tot vrede, baat heeft bij zoveel mogelijk klimaatcrises; door Baher Kamal.

11 16 De toespraak van de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres bij de opening van COP27. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/16/cop27-vn-chef-waarschuwt-voor-de-snelweg-naar-de-klimaathel/

11 15 IEA-rapport: snel van kolen af om klimaatdoelen te halen; door NOS Nieuws. https://nos.nl/l/2452540

11 14 Twee maanden gevangenisstraf voor een actie om de klimaatcrisis onder de aandacht te brengen; door Chloé Mikolajczak (activiste pour la justice environnementale et sociale) Brenda Odimba (militante décoloniale, fondatrice de NewSisterhood asbl) Laurie Pazienza (activiste pour la justice climatique et sociale) en Corentin Tassignon (citoyen engagé pour la justice climatique et sociale). https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/14/open-brief-voor-de-vrijlating-van-de-vermeer-drie/

11 10 Het ijs op Groenland smelt veel sneller dan tot nu toe werd aangenomen; door Inter Press Service. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/10/groenlands-ijs-verdwijnt-nog-sneller-dan-gedacht/

11 04 Afkopen van CO2-uitstoot is gouden handel en een grote mislukking; door Bart Crezee en Ties Gijzel. https://www.ftm.nl/artikelen/carbon-credits-ongereguleerde-compensatiemarkt-werkt-niet?share=KTzD2vadaEXWUGDzuQgST1LmOtaKXrOtJsYDqmtImY%2BZi4zy0KWaXtGn%2BigX

11 02 Schijnheiligheid, ten gunste van het handhaven van de status-quo, zoals die hier al decennia ten toon gespreid wordt, heeft als resultaat dat de klimaatcrisis sinds 1968 steeds onhanteerbaarder vormen heeft aangenomen en nog steeds wordt schijnheilig het geloof in toekomstige CO2-arme technieken gepredikt waardoor de status-quo geaccepteerd blijft worden; door Kevin Anderson. https://www.groene.nl/artikel/facade-van-bezorgdheid

10 31 Rijke landen, waaronder Nederland, komen beloften aan arme landen voor klimaatsteun niet na; door Bart Crezee. https://www.ftm.nl/artikelen/rijke-landen-komen-belofte-aan-arme-landen-voor-klimaatsteun-niet-na?share=Pw7YNdhKNHB9gMRPwlNlzxrhlK0jmJCuG0LO%2Fl66XSm1tHKxXtYLZawm246m

Media

12 23. In een boodschap van amper 4 minuten herleidt Mick Lynch, nationaal secretaris van de Britse spoorvakbond RMT, de mythe van de Britse mainstream-media als neutrale objectieve verstrekkers van informatie aan de bevolking tot zijn ware dimensie; door Lode Vanoost en de vertaaldesk van De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/23/brits–mick-lynch-vernietigt-mythe-mainstream-media-als-onpartijdige-informatiebron/

11 24 Het door de media verzwegen totale gebrek aan democratie in Qatar, haar rol in de klimaatopwarming, de steun van Qatar aan terreurgroepen en de wapenleveringen van het Westen aan dat land; door Ian Sinclair vertaald door de De Wereld Morgen vertaaldesk. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/24/wk-voetbal-in-qatar-wat-de-mainstream-media-niet-vertellen/

10 31 Stella Moris-Assange, in het Europees Parlement op 11 oktober 2022 n.a.v. de nominatie van Julian Assange voor de Sacharovprijs: “Wat tegen Julian wordt gedaan is niet alleen een aanval tegen de pers, maar ook tegen het recht om vrij te communiceren, de waarheid te spreken en die waarheid te verspreiden”; door Stella Morris-Assange vertaald door Ann Dejaeghere. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/10/31/partner-julian-assange-ons-recht-om-te-weten-wordt-aangevallen/

Mensenrechten

12 10 Deze dag in 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Het was nauwelijks nieuws, maar volgens mij sinds Christoffel Columbus in 1492 Amerika dacht te hebben ontdekt een eerste blijk van beschavingsdenken. Het is met 526 vertalingen de meest vertaalde tekst ooit; door de Gutmensch-scheurkalender 10 & 11 december 2022.

11 25 Mensenrechtenverdedigers zijn verontrust over wat een nieuw trend lijkt te worden die landen toestaat hun antwoorden aan VN-experts over beschuldigingen van mensenrechtenschendingen vertrouwelijk te houden; door Marty Logan.

Militarisme, antimilitarisme & de NAVO

12 20 306 financiële instellingen waaronder grootbakneken zoals ING, die atoomwapen-producenten sponsoren, blijken tussen januari 2020 en juli 2022 meer dan 746 miljard dollar te hebben geïnvesteerd in deze bedrijven, een toename van meer dan 61,5 miljard dollar in vergelijking met de voorgaande onderzochte periode; door De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/20/ondanks-de-kernwapendreiging-blijven-grootbanken-investeren-in-kernwapens/

12 18 En dan heb ik tijdens de High Tea in de Hilversumse kapel aan de ’s Gravelandseweg juist een kerstverhaal gehoord met de strekking dat alle mensen best veel op elkaar lijken in die zin dat ze vrede willen, en prettig met elkaar omgaan, zegt mijn buurman dat het hem allemaal niet aanspreekt. Hij kwam, omdat zijn vrouw er zo graag bij is. Maar die Russen, met Poetin voorop, zijn voor geen cent te vertrouwen.

12 12 Warrie Schuurman (Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie) noemde de inval van Rusland ‘onverklaarbaar’. Ik begrijp wel dat voor Rusland de uitbreiding van de NAVO met 29 landen in het westen (voor Rusland), landen die 2% van hun bbp aan oorlogsvoorbereiding besteden, het op handen zijnde lidmaatschap van de NAVO voor Oekraïne waardoor atoomwapens van de VS aan de Russische grens geïnstalleerd gaan worden en de benoemde vijandschap in de visie 2020-2030 van de NAVO, terwijl het Warschaupact in 1992 ontbonden is en Rusland normalisatie met Europa nastreeft, een motief geweest is met deze afkeurenswaardige aanvalsoorlog een grens te proberen te trekken.

12 12 Nederland (en Japan) gaan de export van chips en chipmachines naar China aan banden leggen. Beide landen scharen zich achter de strenge regels die de VS hebben ingesteld. De VS wil met de strenge maatregelen de Chinese ontwikkeling van geavanceerde chips tegenhouden. Die kunnen namelijk ook voor militaire doeleinden gebruikt worden. De VS, Nederland en Japan zijn met afstand de grootste leveranciers van chipmachines, die gelukkig niet voor militaire doeleinden gebruikt worden (!?!???). De stap kan een grote klap betekenen voor de technologische ambities van China, waar het uiteraard om bedoeld is. https://www.nu.nl/tech/6241720/nederland-en-japan-kiezen-partij-voor-vs-in-chipoorlog-met-china.html

12 08 Rusland’s oorlog in Oekraïne is nu geëscaleerd tot uiterst dodelijke niveaus. Het daarbij spreken over kernwapens gebeurde vooral in het Westen. Rusland heeft haar universele positie van kernmachten herbevestigd: dat ze tot toevlucht tot kernwapens kan nemen in het geval van een levensgevaarlijke bedreiging en de dreiging van kernwapens blijkt dezer dagen voor de VS een dekmantel voor conventionele militaire operaties onder haar regie waar ook ter wereld. Voor de VS dient dreigen met gebruik van kernwapens om anderen af te schrikken van bemoeienissen met haar conventionele militaire operaties. Bijgevolg dienen kernwapens voor de VS ‘om alle landen, altijd af te schrikken’ om zich te bemoeien met acties van de V.S.; door Noam Chomsky geïnterviewd door C.J. Polychroniou en vertaald door de vertaaldesk van De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/08/chomsky-opties-voor-diplomatie-verdwijnen-terwijl-russische-oorlog-tegen-oekraine-escaleert/

12 08 Als mensenrechten en het recht op vrede en veiligheid universeel zijn, dan tellen geen continenten, identiteiten of volkeren meer. Ieder mens op deze aardbol is verantwoordelijk; door Réginald Moreels. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/08/ontwikkel-een-concreet-actieplan-voor-een-stop-van-het-wapengekletter-in-oost-congo/

12 01 De NAVO moet blijven bestaan om de veiligheidsproblemen op te lossen, die door zijn bestaan en acties worden veroorzaakt; door Caitlin Johnstone. https://caitlinjohnstone.substack.com/p/nato-exists-to-solve-the-problems

11 27 Wanneer Hannie Schaft in de Tweede Wereldoorlog sprak over nà de oorlog werd zij stil en zei: “Het is net of ik het einde niet zie. Als ik daarover denk, is ’t net of er een groot doek valt.”; door Ton Kors in ‘Hannie Schaft. Het levensverhaal van een vrouw in verzet tegen de nazi’s’ (2015) via de Gutmensch scheurkalender.

11 18 Vanaf het Zuidelijk halfrond wordt de oorlog in Oekraïne gezien als een oorlog van Rusland tegen de verenigde Staten op Oekraïens grondgebied en als een zoveelste debacle van de VS om haar hegonomie te bewerkstelligen; door Grégoire Lalieu, vertaald door vertaaldesk van De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/18/kantelende-wereldverhoudingen-en-het-einde-van-het-neokolonialisme-deel-2-oorlog-in-oekraine/

11 16 Wat de ervaring en de geschiedenis ons leren, is dit: dat mensen en regeringen nooit iets van de geschiedenis hebben geleerd, of gehandeld hebben volgens principes die daaruit zijn afgeleid; door Jan Lundius.

11 10 Het gevaar van ‘tactische’ atoomwapens; dat is een misleidende term; door Ed Holt.

Pensioen

11 25 Dat pensioenen percentage-gewijs verhoogd worden vergroot de inkomensongelijkheid (onder pensioengerechtigden). Beter was het geweest de pensioenen gemiddeld met een percentage te verhogen en voortaan iedereen hetzelfde bedrag extra aan pensioen uit te keren. GjH

11 16 Privatisering, in plaats van louter en alleen investeren in relevante beleggingen noopt nu na te denken over een omslagstelsel, vergelijkbaar met de systematiek van de AOW, in plaats van ‘sparen voor pensioen; door Mirjam de Rijk. https://www.groene.nl/artikel/375-miljard-verdwenen

Hedendaags racisme

12 12 Racisme, structureel racisme, bij ons ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt een breed voorkomend verschijnsel. Een onderzoeksrapport noemt dit ‘ernstig en zorgelijk’. https://www.nu.nl/binnenland/6241688/veel-racisme-bij-buitenlandse-zaken-ambtelijke-top-biedt-excuses-aan.html

12 09 Nu dreigt opnieuw te gebeuren dat witte mensen aan zwarte mensen opleggen wat er moet gebeuren, zo wordt dat gevoeld. Dat is niet alleen pijnlijk, maar ook schadelijk voor de nazaten van slavernij en welke zwarte, die in de Westerse wereld leeft, is daarvan geen nazaat?; door NOS-nieuws. https://nos.nl/artikel/2455658-surinaamse-stichtingen-naar-rechter-om-datum-excuses-slavernijverleden en https://www.groene.nl/artikel/excuses

12 08 Door heimelijke, ongewilde plaatsing van spiralen in Groenland bij meisjes en vrouwen van de Inuit, de oorspronkelijke inwoners van Groenland, wilden de Deense èn de Groenlandse regering de bevolkingsgroei onder hen terugdringen; door NOS-nieuws. https://nos.nl/artikel/2455639-groenlandse-vrouwen-kregen-ook-na-1991-nog-ongewilde-anticonceptie

11 16 Een hoge EU-vertegenwoordiger voor het Buitenlands beleid, de Spaanse socialist Joseph Borell, blijkt een raszuivere racist; door Saïd Bouamama en vertaald door Frans De Maegd. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/16/europese-tuin-en-afrikaanse-jungle-straf-staaltje-kolonialisme-van-hoge-eu-vertegenwoordiger/

11 05 Mensen die graag thuishulp of medische zorg krijgen, maar niet door iemand met een hoofddoek of iemand van kleur ondersteund willen worden; door Hanneke Felten, geïnterviewd door Mieke van der Weij en Pieter van der Wielen. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nieuwsweekend/3a4f72e9-e64f-42d4-b861-2a4c291d5c11/2022-11-05-discriminatie-in-de-zorg-jaagt-medewerkers-weg

Universum, heelal, ruimte-onderzoek

11 22 Onze plaats in het universum gevisualiseerd in een kaart; door de techredactie van NU. https://www.nu.nl/tech/6237619/astronomen-maken-een-soort-google-maps-voor-een-deel-van-de-ruimte.html

Vrouwenonderdrukking

11 25 Beëindig het wereldwijd verspreide geweld tegen vrouwen en meisjes; door Yasmine Sherif.

11 24 Geweld tegen vrouwen is in Latijns-Amerika na de sterke toename gedurende de Covid-19-pandemie niet afgenomen. Het bestrijden van de oorzaken van dergelijk geweld blijft een grote uitdaging; door Mariela Jara.

11 23 De auteurs van de spraakmakende artikelenreeks over het seksueel wangedrag van Harvey Weinstein kijken terug; door Ivo de Kock. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/23/zij-zei-van-jodi-kantor-megan-twohey-of-hoe-onderzoeksjournalistiek-een-beweging-brandstof-gaf/

11 17 Iran: verzet van vrouwen tegen hun verbanning uit het openbare leven; door Baharak Bashar. https://www.dewereldmorgen.be/community/zan-zendegi-azadi-het-jaar-nul-iraanse-vrouwenbevrijdingsbeweging-in-1979.

Wereldverhalen

12 12 De kritieken op Qatar in onze media snijden hout, maar ze zijn eenzijdig, hypocriet en ook een tikkeltje koloniaal, omdat ze heel wat zaken weglaten. Zaken die niet in de Westers kraam passe, zoals recente oliedeals met dat land en wapenleveranties er aan; door Marc Vandepitte. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/12/wk-voetbal-2022-kritieken-op-qatar-zijn-eenzijdig-hypocriet-en-tikkeltje-koloniaal/

12 06 De peilloos diepe schijnheiligheid van de zelfverklaarde ontwikkelde wereld, die zijn welvaart heeft gebouwd en blijft bouwen op het leegroven van de grondstoffen in het zuiden en tegelijkertijd datzelfde zuiden de armoede verwijt die het door zijn economische roofbouw veroorzaakt; door Caitlin Johnstone.

11 23 Voormalig ambassadeur Gérard Araud van Frankrijk in de VS stelt dat de zogenaamde ‘rules based order’ van VS-minister van buitenlandse zaken Anthony Blinken een oneerlijke Westerse orde is gebaseerd op hegemonie. Hij veroordeelt de nieuwe Koude Oorlog tegen China en roept op tot wederzijdse compromissen; door Ben Norton.

Ziekten, Psychologie, Psychiatrie

11 29 Vijftig jaar na zijn oorspronkelijke publicatie verschijnt een alarmerende jubileumuitgave van “Wie is van hout… Een gang door de psychiatrie van Jan Foudraine”. Het is er niet beter op geworden in de psychiatrie; door Paul Verhaeghe op verzoek van Marijke Foudraine. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/29/jubileum-50-jaar-jan-foudraines-wie-is-van-hout-een-gang-door-de-psychiatrie/

Deel II Mij-boeiende ontwikkelingen in landen

Afrika, Egypte, Ethiopië

12 23 Van 13 tot 16 december werd de tweede top VS-Afrika gehouden in Washington, acht jaar na de eerste, die in 2014 onder leiding van Obama plaatsvond en waaraan 40 Afrikaanse landen deelnamen. Met veel poeha kondigden de VS de grootse ontwikkelingsprojecten aan, maar tezelfdertijd blijven ze zich mengen in de interne keuken van het continent. De laatste tijd hebben de VS veel krediet en invloed verloren in Afrika ten nadele van China en Rusland; door Saïd Bouamama vertaald door Frans De Maegd. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/23/krampachtige-pogingen-van-de-vs-om-afrika-in-het-gareel-te-houden/

 11 25 Door onwaarheden / leugens te vertellen probeert Emmanuel Macron de grip van Frankrijk over Afrika nieuw leven in te blazen; door Saïd Bouamama vertaald door Frans De Maegd. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/25/macron-en-afrika-een-mooi-staaltje-taalkolonialisme/

11 22 Achtergronden van de huidige voedselonzekerheid in Afrika; door Joyce Chimbi.

11 22 De politieke leiders van Egypte en Ethiopië, twee van de vier Afrikaanse steutelstaten van de VS, hebben zich van de VS afgewend. Gewoon, omdat ze inzien na alle kolonialisme met China en Rusland veel betere zaken te kunnen doen dan met de VS; door Grégoire Lalieu, vertaald door vertaaldesk van De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/22/kantelende-wereldverhoudingen-en-het-einde-van-het-neokolonialisme-deel-3-de-strijd-om-afrika/

Antarctica

Australië

12 21 Tienduizenden jaren lang bleef de Aboriginal kunst in een Australische grot onaangeroerd, maar nu blijken de sporen uit het verre verleden te zijn doorgekrast door vandalen; door NOS Nieuws. https://nos.nl/artikel/2457365-vandalen-vernielen-30-000-jaar-oude-aboriginal-kunst-in-zuid-australie

12 13 Het laatste wat de VS willen is een vrije wereldmarkt met eerlijke concurrentie, want die zou China boven de VS ten goede komen. Daarom plant de VS sinds 2012 onder president Barack Obama een nieuwe Koude Oorlog om China te verplichten te investeren in een militair apparaat ten koste van zijn economische ontwikkeling, een geostrategische keuze die ook Australië verplicht tegen zijn eigen economische belangen in te gaan: door Vijay Prashad, vertaald door Dirk Nimmegeers. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/14/australie-frontlijnstaat-in-de-nieuwe-koude-oorlog-een-doodlopend-straatje/

Azië, China

11 29 In een aantal steden komen Chinezen op straat om te protesteren tegen het strenge Covid-beleid van de overheid. De covid-aanpak in China eerder en nu; door Frank Willems. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/29/protesten-in-china-tegen-streng-covid-19-beleid-wat-is-er-aan-de-hand/

Europa, Europese Unie

12 20 De bijna ongelooflijke weigering van Duitsland en zijn overburen om voor zichzelf op te komen in de kwestie van de opgeblazen Nord Stream 1 en 2-pijpleidingen suggereert dat het grotere gevolg de definitieve ineenstorting is van elke pretentie dat Europa iets anders is dan een verzameling vazalstaten die, zelfs ten koste van hun eigen bevolking, ondergeschikt zijn aan de VS. Wie de gebeurtenissen van 1968 in Parijs en elders niet begrijpt als een protest tegen de door de Amerikanen opgelegde wereldorde, begrijpt 1968 niet; door Patrick Lawrence vertaald door Plutopia. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/20/waarom-europa-zo-vanzelfsprekend-zijn-zelfvernietiging-goedkeurt/

12 13 De EU-watchdog-organisatie tegen lobbypraktijken Corporate Europe Observatory beschouwt het recente corruptieschandaal in het Europees Parlement als een directe consequentie van de weigering van de EU-instellingen om strenge regels op te leggen aan de lobbypraktijken van grote industriële sectoren en van repressieve regimes; door De Wereld Morgen & Eva Kaili. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/13/corporate-europe-observatory-eu-corruptieschandaal-is-slechts-de-tip-van-de-ijsberg/

11 23 Emancipatie van bijvoorbeeld Mali en Nigeria schept in Afrika ruimte om samen te werken met alle landen, terwijl van onder de evanaar met verbazing wordt gekeken naar Europa, dat zich nog altijd laat ringeloren door de VS; door Grégoire Lalieu, vertaald door vertaaldesk van De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/23/kantelende-wereldverhoudingen-en-het-einde-van-het-neokolonialisme-deel-4-antikoloniale-bewegingen-in-afrika/

Midden Oosten, Israël, Irak

12 31 De instelling van de volgende, dit keer extreem rechtse Israëlische regering heeft een onmiskenbare boodschap; door Lode Vanoost en Ilan Pappé:    Voor de Palestijnse bevolking wordt het nog erger, meer gedode journalisten, meer neergeschoten kinderen, meer aanhoudingen zonder proces. Meer van hetzelfde geweld als voorheen.    Het zal gemakkelijker worden om meer mensen te overtuigen van de ware aard van het regime, maar verwacht geen echte verandering van Westerse regeringen en hun mainstream-media. Voor hen wordt het ook meer van hetzelfde.    Wat met de Arabische regimes en hun  normalisering van relaties met Israël? Die trekken zich de mensenrechten van hun eigen bevolking niet eens aan, laat staan die van de Palestijnen. Maar, zoals we tijdens de wereldcup voetbal in Qatazien konden vaststellen, hun beleid is zeer onpopulair.    Echter, veel belangrijker is dit. Hoe zal de Joodse diaspora reageren? Jonge Joden in de VS, in Europa en verder in de wereld volgen niet alleen de mainstream-media. Zij surfen ook op internet waar zij geconfronteerde worden met de brute werkelijkheid. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/31/ilan-pappe-nieuwe-regering-israel-heeft-onmiskenbare-boodschap-dit-is-apartheid/

12 12 Sinds de burgeroorlog er acht jaar geleden escaleerde zijn zeker 11.000 kinderen in Jemen gedood of gewond geraakt en op dit moment zijn er 2,2 miljoen Jemenitische kinderen ondervoed; door NOS Nieuws. https://nos.nl/artikel/2456072-vn-11-000-kinderen-gedood-of-gewond-geraakt-door-burgeroorlog-jemen

12 07 De ontslagbrief van Ali Allawi, Iraks vicepremier en minister van Financiën sinds 2020, is een striemende aanklacht tegen de politieke klasse van Irak en het door de VS gecreëerde politiek systeem en schetst een verbijsterend beeld van een mislukte staat; door Dirk Adriaensens. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/07/irak-falende-staat-made-in-the-usa/

12 06 Israël ziet zich voor een existentieel dilemma geplaatst: het wil zich nog steeds profileren als de enige democratie van het Midden-Oosten, maar kan de misdaden van zijn bezettingsapparaat niet langer verbergen in het tijdperk van internet- en smartphone en wil die in feite ook niet intomen; door Lode Vanoost. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/06/is-farha-een-goede-film-ja-maar-kijk-en-oordeel-zelf/

12 06 De Twee-statenoplossing van 1917 inclusief de roof van Palestijns gebied door de VN; door Francis Jorissen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/06/75-jaar-geleden-splitsten-vn-palestina-op-het-werd-een-ramp/

Nederland

12 20 De SyRI-werkwijze licht door het koppelen van persoonsgegevens onverdachte burgers massaal op een ondoorzichtige wijze door. Dat mocht niet van de rechter, maar deze werkwijzen zijn na de SyRI-uitspraak gewoon voortgezet; door de techredactie van NU. https://www.nu.nl/tech/6243164/ondanks-verbod-profileert-de-overheid-nog-steeds-burgers-om-fraude-op-te-sporen.html

12 20 De Staat heeft de opvang van asielzoekers niet goed geregeld, zegt de rechter, om daaraan toe te voegen dat de overheid niet op korte termijn verplicht wordt maatregelen te nemen, dus zijn asielzoekers kennelijk geen ingezetenen; door NOS Nieuws. https://nos.nl/artikel/2457106-hof-asielopvang-niet-goed-geregeld-maar-onmogelijk-daar-snel-iets-aan-te-doen

12 12 “Geschiedenis is overal aanwezig”, zei Remieg Aerts. Geschiedschrijving is niets meer of minder dan een interpretatie van het verleden; een nat washandje op een verhit voorhoofd. Na 1492 valt ook de geschiedenis van de mensheid onder de geschiedschrijving. Levert het doortrekken van de geschiedenis naar de toekomst een steeds intensere vooruitgang voor de mensheid en/of een eenheid binnen de mensheid? Er ìs sprake van vooruitgang èn van dehumanisatie van mensen. Cultuurkritiek, waaronder cultuur-pessimisme waarschuwt. Rationalisatie legt ons bezielde leven aan banden. Cultuur-optimisme levert aanzienlijk minder tekst, maar er ìs ook sprake van veel verbetering voor velen. Wij, hier, kunnen regie uitoefenen door middel van compromisloos realisme, het toepassen van de dialektiek van de verlichting en/of illusieloos idealisme. Ons staats-rechterlijk model is niet achterhaald, maar doordat onze regering – net als veel andere regeringen – decennia achtereen problemen voor zich uitschuiven, is het heden met diverse onontwarbare mondiale problemen ontstaan. Per saldo is er niet veel nieuws onder de zon.

12 08 Partijen als de Christen Unie, het CDA, de PvdA, Volt en BBB willen dat het kabinet gaat zorgen dat het kabinet een einde maakt aan het sterk verlagen van de prijzen van fruit, groente, zuivel en vlees i.p.v. de instelling van een garantieregeling dat producenten minstens redelijk betaald krijgen voor hun producten en de winsten van de tussenhandel op die producten aan banden gelegd wordt; door NOS-nieuws. https://nos.nl/artikel/2455623-tweede-kamer-stop-prijsstunten-met-groente-fruit-zuivel-en-vlees

12 02 In de strijd om een schaarse vergunning voor kinderhartchirurgie is door belanghebbenden met effect hoog ingezet; door Jolien de Vries en Rosanne Kropman. https://www.ftm.nl/artikelen/de-lobby-achter-de-toewijzing-van-de-kinderhartchirurgie-aan-utrecht-mc?share=FojCEA6qqmdLSM5DsGU628s1F1UsLjSEc%2B6pkuWKZzi0VJYxDv6PY0wfAc5p

11 29 Wanneer de overheid de bouw financieel rendabel maakt (subsidieert) komen er 2 kerncentrales bij, in plaats van dat we ze z.s.m. sluiten; door NOS-politiek. https://nos.nl/artikel/2454418-kabinet-kiest-borssele-als-locatie-voor-twee-nieuwe-kerncentrales

11 27 Utrecht gaat als het aan GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk ligt – als eerste Nederlandse stad – in de hele stad betaald parkeren invoeren; door Joost van den Berg. https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3503138/wen-er-maar-aan-heel-utrecht-gaat-betaald-parkeren

11 16 Liberale redelijkheid gebied te twijfelen, ook als antwoord op de klimaatcrisis; door Merijn Oudenampsen. https://www.groene.nl/artikel/omgekeerde-wappies

11 11 Corona en belastingtrucs maken van Pfizer het meest winstgevende bedrijf van Nederland; door Henk Willem Smits. https://www.ftm.nl/artikelen/pfizer-veel-winst-weinig-belasting?share=PIy0FLPHmhf7hll5vvO%2ByOb7jAWUtZb3Uanbs8vjREpJ6XbkTSgAHlX36wTd

10 28 Politieke belangen winnen het van een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld; door Jan-Hein Strop. https://www.ftm.nl/artikelen/brandende-kwesties-mondkapjesdeal-deloitte?share=mhVH7241%2BmJBlgmLw0ZxcdSbscmHmzLTxrnLjIp4%2F4Xtjj%2B97jm9q80rQI5F

10 26 De kern van het ‘waarom uitkerings- of toeslaggerechtigden in Nederland rechten ontnomen worden’; door Thomas Muntz. https://www.groene.nl/artikel/tussen-wreedheid-en-bevoogding

10 19 Een oproep tot verzet tegen het ongebreideld nihilisme dat als consequentie heeft dat volksstammen geen mensenrechten ‘genieten’ door Arthur en Jarmo Berkhout; de leeswijzer daarvan; door Kim Schoof. https://www.groene.nl/artikel/meer-lezers-meer-actie

Noord-Amerika, VS, Cuba

12 23 Een heksenjacht of een onderzoek naar degene die willens en wetens voor persoonlijk gewin de Amerikaanse democratie de kop om wil draaien? Geen enkele van de gebeurtenissen rond de bestorming van het Cappitool op 6 januari 2021 zou zijn voorgevallen zonder Donald Trump; door NOS Nieuws. https://nos.nl/artikel/2457461-eindrapport-trump-belangrijkste-oorzaak-capitoolbestorming

12 23 Over de eenzijdigheid van het mainstream-nieuws (over Cuba); door Marleen Bosmans. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/23/van-misleidende-oneliners-word-je-depressief-open-brief-aan-lode-delputte/

12 03 Een inkijkje in Cuba; boekrecensie door Lode Vanoost. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/03/krijgt-cuba-100-jaar-om-de-zee-te-stoppen/

11 29 Na hem jarenlang mee verdacht te maken verzoeken 5 internationale media de VS-regering de vervolging van Julian Assange, oprichter van WikiLeaks, stop te zetten. Ze komen eindelijk tot het inzicht dat zijn vervolging een gevaar is voor de persvrijheid; door Lode Vanoost. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/29/oproep-nyt-guardian-le-monde-der-spiegel-el-pais-stop-vervolging-assange/

11 24 De G20, die op 15 en 16 november in Indonesië doorging, was teleurstellend, maar toont tezelfdertijd dat de Westerse landen hun wil niet langer kunnen opleggen aan de rest van de wereld; door Saïd Bouamama vertaald door Frans De Maegd. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/24/wat-te-denken-van-de-voorbije-g20-top-een-visie-vanuit-het-zuiden/

11 18 Washington stoot in de Sahel op steeds meer weerstand, wat er op wijst dat het tijdperk van de Amerikaanse alleenheerschappij ook daar aan het aflopen is; door Saïd Bouamama, vertaald door Frans De Maegd. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/18/neokoloniaal-bezoek-van-de-vs-aan-de-sahel/

11 17 De kantelende wereldverhoudingen en de spanningen tussen de VS vs China en Rusland van niet-westers perspectief; door Mohamed Hassan vertaald door de vertaaldesk van De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/17/kantelende-wereldverhoudingen-en-het-einde-van-het-neokolonialisme-deel-1/

11 14 Een overzichtelijk artikel over de hopeloze toestand van het Amerikaanse politieke leven; door Marc Vandepetitte. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/14/trump-en-de-politieke-verrotting-van-de-vs/

Zuid-Amerika, Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Mexico

12 26 Argentinië, Bolivia, Colombia en Mexico maakten een statement ter ondersteuning van de verkozen President van Peru, Pedro Castillo, waarin ze stellen dat hij het slachtoffer is van ‘antidemocratische pesterijen’ als gevolg van een door de VS gesteunde rechtse staatsgreep; door Ben Norton vertaald door Roos De Witte. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/26/mexico-argentinie-bolivia-en-colombia-steunen-president-castillo-en-veroordelen-antidemocratische-pesterijen-in-peru/

12 07 Wederom een voorbeeld van een ‘fluwelen revolutie’, d.w.z. de organisatie van een pseudo-volksprotest om een wettelijke linkse regering, waar de VS en de kapitalisten op tegen zijn, omver te werpen; door Saïd Bouamama, vertaald door Frans De Maegd. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/07/destabilisatie-van-bolivia-mislukt/

11 09 De overwinningspeech van Lula Da Silva; vertaald door Ronald Decelle. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/09/overwinningsspeech-lula-een-brazilie-van-vrede-democratie-en-kansen/

___