Waarover ik na mijn afscheidsblog verder in 2022 geen blog geschreven heb

Waarover ik mij druk maak en er toch maar geen blog over schrijf

Deel I Mij-boeiende thema’s. 1

Armoede, honger, ziekte, droogte en ander (onnodig) menselijk lijden. 1

Economie. 2

Klimaat, bio-brandstoffen. 3

Media. 5

Mensenrechten. 5

Militarisme, antimilitarisme & de NAVO.. 5

Pensioen. 7

Hedendaags racisme. 7

Universum, heelal, ruimte-onderzoek. 8

Vrouwenonderdrukking. 8

Wereldverhalen. 9

Ziekten, Psychologie, Psychiatrie. 9

Deel II Mij-boeiende ontwikkelingen in landen. 10

Afrika, Egypte, Ethiopië. 10

Antarctica. 10

Australië. 10

Azië, China. 11

Europa, Europese Unie. 11

Midden Oosten, Israël, Irak. 12

Nederland. 13

Noord-Amerika, VS, Cuba. 14

Zuid-Amerika, Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Mexico. 15

Deel I Mij-boeiende thema’s

Armoede, honger, ziekte, droogte en ander (onnodig) menselijk lijden

12 23 In 2021 wonnen de Nigeriaanse boeren met hulp het hoger beroep in de rechtszaak tegen Shell. Voor het eerst in de geschiedenis werd het hoofdkantoor van een groot internationaal bedrijf veroordeeld voor de schade die een dochterbedrijf in het buitenland heeft aangericht. Shell werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding en de aanleg van een lek-detectiesysteem. Over de hoogte van de schadevergoeding moest nog tot vandaag onderhandeld worden. Voor de eisers is er nu pas een nieuw begin mogelijk, maar toch; door Milieudefensie. https://milieudefensie.nl/actueel/shell-betaalt-15-miljoen-euro-schadevergoeding-vanwege-olievervuiling-in-nigeria

12 16 De wereld heeft nog maar zeven jaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG) van de VN te halen. Van sommige van die doelen is nu al duidelijk dat dat  niet gaat lukken. SDG6 bijvoorbeeld – drinkbaar water en een toilet voor iedereen – is in grote delen van de wereld nog een verre droom; door Inter Press Service. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/16/schoon-drinkwater-en-een-toilet-voor-iedereen-wereld-dreigt-doelstelling-grandioos-te-missen/

12 02 Volgens de VN hebben 339 miljoen mensen in 69 landen nood aan hulp – een stijging van 65 miljoen mensen in vergelijking met vorig jaar; door Inter Press Service. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/02/meer-humanitaire-hulp-dan-ooit-nodig-in-2023/

11 30 Zoveel mogelijk mensen samenbrengen om zich te verzetten tegen grote multinationals en energiereuzen, die ons leven bepalen en ons allemaal in een trechter duwen; door Jeroen Permentier en Charissa Parassiadis. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/30/trop-is-te-veel-komt-op-voor-koopkracht-slongs-de-middenklasse-verdwijnt/

Economie

12 29 In de afgelopen eeuw zijn we de ware geest van naamloze vennootschappen uit het oog verloren. We hebben het streven naar winst verheven van middel tot doel, ja, zelfs tot doel op zich; door Guy Vanthemsche over “For Profit – A History of Corporations” (2022) van William Magnuson. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/29/ondernemingen-en-het-algemeen-belang-een-onmogelijke-relatie/

12 28 De economische ongelijkheid groeit en groeit. De aanhang voor autoritaire leiders en populistisch rechtse bewegingen ook. Dat komt door het neoliberalisme, zegt de Canadees-Indiase filosoof Samir Gandesha. Zie de Gutmensch scheurkalender voor meer hierover.

12 27 Het gevaar van ‘vroom neoliberalisme’: “Religieus lijden is de uitdrukking van echt lijden en tegelijkertijd een protest ertegen. Religie is de zucht van het onderdrukte schepsel, het hart van een harteloze wereld en de ziel van zielloze omstandigheden. Het is het opium van het volk”; door Vijay Prashad vertaald door Jan Reyniers. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/27/de-gevaren-van-vroom-neoliberalisme-in-de-bezuinigingsstaat/

12 05 De opmerkelijke boycot van energiefacturen, stakingen van dokwerkers, post-beambten, fabrieksarbeiders en het spoorwegpersoneel in het Verenigd Koninkrijk houdt aan, ondanks wetgeving die stakingsrechten ernstig beperkt; door Marc Lenormand.

12 01 Het (mogelijk) economische (!) doel van haat zaaien, ontwrichting van de samenleving en onverbloemd racisme; door Basile Peeters. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/01/beste-rector-waarom-geeft-u-een-vrij-podium-aan-een-racistische-complottheorie/

11 30 Niet ‘de mensheid’ heeft de klimaatcatastrofe en de ongelijkheid veroorzaakt, maar een economisch model dat al vijf eeuwen een sociale en ecologische destructie doorvoert ten voordele van een steeds kleiner wordende groep mensen; door Paul Verhaeghe over ‘Anti-nihilisme – Engagement in de 21ste eeuw’ van de tweeling Arthur en Jarmo Berkhout. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/30/anti-nihilisme-engagement-in-de-21ste-eeuw/

11 16 De groene beleggingsmarkt is er eentje van grote beloftes, complexe systemen, vage definities en enorme hoeveelheden geld; door Ties Gijzel, Yara van Heugten en Leon de Korte. https://www.ftm.nl/artikelen/introverhaal-duurzame-investeringen?share=Bu7cl0MU0B75qK%2B5me%2BR4puGdIWtryb8LRpXd6tDjUmwlOkMIjx81iJ9FZYE

11 01 De strijd om het economisch denken; door Carlijn Kingma, Martijn Jeroen van der Linden en Thomas Bollen, vertelt door Yelle Tieleman. https://www.ftm.nl/waterwerk

10 15 De ontrafeling van ons geldstelsel; door Carlijn Kingma, Martijn Jeroen van der Linden en Thomas Bollen. https://www.ftm.nl/waterwerk

Klimaat, bio-brandstoffen

12 21 Bio-brandstoffen zijn duur, zorgen voor honger en zijn alles bij elkaar genomen nòg vervuilender dan fossiele brandstoffen; door Greet Daems. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/21/naar-een-onmiddellijke-uitfasering-van-alle-biobrandstoffen-op-basis-van-landbouwgewassen/

11 29 De helft van Europa’s ‘donkergroene’ fondsen investeert in de fossiele industrie en/of de luchtvaart; door Ties Joosten en 129 andere onderzoekers. https://www.ftm.nl/artikelen/de-helft-van-europas-donkergroene-fondsen-investeert-in-fossiel-of-luchtvaart?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=DonkergroenBeleggen&share=skw%2FbpxfNO%2BPlu0EFH9nu6Xb%2BFFElNb%2F%2B2iKGKaYnPHEndqILorRNGzEB2RN en via de NOS: https://nos.nl/artikel/2454346-duurzame-fondsen-beleggen-ook-in-fossiel-moeilijk-te-rijmen

11 22 COP27 vergeet de oorzaak van de klimaatcrisis aan te pakken; door de Klimaatcoalitie, 11.11.11, Greenpeace en Oxfam. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/22/cop27-rijke-landen-bieden-doek-voor-het-bloeden-terwijl-oorzaak-klimaatontwrichting-vrij-spel-krijgt/

11 21 De onzinnigheid van politieke kritiek op wat met ‘klimaat-plaktivisme’ wordt aangeduid; door Kristien Lindemans. https://www.dewereldmorgen.be/community/terugblik-cop27-waarom-de-croos-speech-niet-over-klimaatplaktivisme-moest-gaan/

11 17 Hoe het belang van ‘Het grote geld’, analoog aan het militair industrieel complex in relatie tot vrede, baat heeft bij zoveel mogelijk klimaatcrises; door Baher Kamal.

11 16 De toespraak van de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres bij de opening van COP27. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/16/cop27-vn-chef-waarschuwt-voor-de-snelweg-naar-de-klimaathel/

11 15 IEA-rapport: snel van kolen af om klimaatdoelen te halen; door NOS Nieuws. https://nos.nl/l/2452540

11 14 Twee maanden gevangenisstraf voor een actie om de klimaatcrisis onder de aandacht te brengen; door Chloé Mikolajczak (activiste pour la justice environnementale et sociale) Brenda Odimba (militante décoloniale, fondatrice de NewSisterhood asbl) Laurie Pazienza (activiste pour la justice climatique et sociale) en Corentin Tassignon (citoyen engagé pour la justice climatique et sociale). https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/14/open-brief-voor-de-vrijlating-van-de-vermeer-drie/

11 10 Het ijs op Groenland smelt veel sneller dan tot nu toe werd aangenomen; door Inter Press Service. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/10/groenlands-ijs-verdwijnt-nog-sneller-dan-gedacht/

11 04 Afkopen van CO2-uitstoot is gouden handel en een grote mislukking; door Bart Crezee en Ties Gijzel. https://www.ftm.nl/artikelen/carbon-credits-ongereguleerde-compensatiemarkt-werkt-niet?share=KTzD2vadaEXWUGDzuQgST1LmOtaKXrOtJsYDqmtImY%2BZi4zy0KWaXtGn%2BigX

11 02 Schijnheiligheid, ten gunste van het handhaven van de status-quo, zoals die hier al decennia ten toon gespreid wordt, heeft als resultaat dat de klimaatcrisis sinds 1968 steeds onhanteerbaarder vormen heeft aangenomen en nog steeds wordt schijnheilig het geloof in toekomstige CO2-arme technieken gepredikt waardoor de status-quo geaccepteerd blijft worden; door Kevin Anderson. https://www.groene.nl/artikel/facade-van-bezorgdheid

10 31 Rijke landen, waaronder Nederland, komen beloften aan arme landen voor klimaatsteun niet na; door Bart Crezee. https://www.ftm.nl/artikelen/rijke-landen-komen-belofte-aan-arme-landen-voor-klimaatsteun-niet-na?share=Pw7YNdhKNHB9gMRPwlNlzxrhlK0jmJCuG0LO%2Fl66XSm1tHKxXtYLZawm246m

Media

12 23. In een boodschap van amper 4 minuten herleidt Mick Lynch, nationaal secretaris van de Britse spoorvakbond RMT, de mythe van de Britse mainstream-media als neutrale objectieve verstrekkers van informatie aan de bevolking tot zijn ware dimensie; door Lode Vanoost en de vertaaldesk van De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/23/brits–mick-lynch-vernietigt-mythe-mainstream-media-als-onpartijdige-informatiebron/

11 24 Het door de media verzwegen totale gebrek aan democratie in Qatar, haar rol in de klimaatopwarming, de steun van Qatar aan terreurgroepen en de wapenleveringen van het Westen aan dat land; door Ian Sinclair vertaald door de De Wereld Morgen vertaaldesk. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/24/wk-voetbal-in-qatar-wat-de-mainstream-media-niet-vertellen/

10 31 Stella Moris-Assange, in het Europees Parlement op 11 oktober 2022 n.a.v. de nominatie van Julian Assange voor de Sacharovprijs: “Wat tegen Julian wordt gedaan is niet alleen een aanval tegen de pers, maar ook tegen het recht om vrij te communiceren, de waarheid te spreken en die waarheid te verspreiden”; door Stella Morris-Assange vertaald door Ann Dejaeghere. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/10/31/partner-julian-assange-ons-recht-om-te-weten-wordt-aangevallen/

Mensenrechten

12 10 Deze dag in 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Het was nauwelijks nieuws, maar volgens mij sinds Christoffel Columbus in 1492 Amerika dacht te hebben ontdekt een eerste blijk van beschavingsdenken. Het is met 526 vertalingen de meest vertaalde tekst ooit; door de Gutmensch-scheurkalender 10 & 11 december 2022.

11 25 Mensenrechtenverdedigers zijn verontrust over wat een nieuw trend lijkt te worden die landen toestaat hun antwoorden aan VN-experts over beschuldigingen van mensenrechtenschendingen vertrouwelijk te houden; door Marty Logan.

Militarisme, antimilitarisme & de NAVO

12 20 306 financiële instellingen waaronder grootbakneken zoals ING, die atoomwapen-producenten sponsoren, blijken tussen januari 2020 en juli 2022 meer dan 746 miljard dollar te hebben geïnvesteerd in deze bedrijven, een toename van meer dan 61,5 miljard dollar in vergelijking met de voorgaande onderzochte periode; door De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/20/ondanks-de-kernwapendreiging-blijven-grootbanken-investeren-in-kernwapens/

12 18 En dan heb ik tijdens de High Tea in de Hilversumse kapel aan de ’s Gravelandseweg juist een kerstverhaal gehoord met de strekking dat alle mensen best veel op elkaar lijken in die zin dat ze vrede willen, en prettig met elkaar omgaan, zegt mijn buurman dat het hem allemaal niet aanspreekt. Hij kwam, omdat zijn vrouw er zo graag bij is. Maar die Russen, met Poetin voorop, zijn voor geen cent te vertrouwen.

12 12 Warrie Schuurman (Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie) noemde de inval van Rusland ‘onverklaarbaar’. Ik begrijp wel dat voor Rusland de uitbreiding van de NAVO met 29 landen in het westen (voor Rusland), landen die 2% van hun bbp aan oorlogsvoorbereiding besteden, het op handen zijnde lidmaatschap van de NAVO voor Oekraïne waardoor atoomwapens van de VS aan de Russische grens geïnstalleerd gaan worden en de benoemde vijandschap in de visie 2020-2030 van de NAVO, terwijl het Warschaupact in 1992 ontbonden is en Rusland normalisatie met Europa nastreeft, een motief geweest is met deze afkeurenswaardige aanvalsoorlog een grens te proberen te trekken.

12 12 Nederland (en Japan) gaan de export van chips en chipmachines naar China aan banden leggen. Beide landen scharen zich achter de strenge regels die de VS hebben ingesteld. De VS wil met de strenge maatregelen de Chinese ontwikkeling van geavanceerde chips tegenhouden. Die kunnen namelijk ook voor militaire doeleinden gebruikt worden. De VS, Nederland en Japan zijn met afstand de grootste leveranciers van chipmachines, die gelukkig niet voor militaire doeleinden gebruikt worden (!?!???). De stap kan een grote klap betekenen voor de technologische ambities van China, waar het uiteraard om bedoeld is. https://www.nu.nl/tech/6241720/nederland-en-japan-kiezen-partij-voor-vs-in-chipoorlog-met-china.html

12 08 Rusland’s oorlog in Oekraïne is nu geëscaleerd tot uiterst dodelijke niveaus. Het daarbij spreken over kernwapens gebeurde vooral in het Westen. Rusland heeft haar universele positie van kernmachten herbevestigd: dat ze tot toevlucht tot kernwapens kan nemen in het geval van een levensgevaarlijke bedreiging en de dreiging van kernwapens blijkt dezer dagen voor de VS een dekmantel voor conventionele militaire operaties onder haar regie waar ook ter wereld. Voor de VS dient dreigen met gebruik van kernwapens om anderen af te schrikken van bemoeienissen met haar conventionele militaire operaties. Bijgevolg dienen kernwapens voor de VS ‘om alle landen, altijd af te schrikken’ om zich te bemoeien met acties van de V.S.; door Noam Chomsky geïnterviewd door C.J. Polychroniou en vertaald door de vertaaldesk van De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/08/chomsky-opties-voor-diplomatie-verdwijnen-terwijl-russische-oorlog-tegen-oekraine-escaleert/

12 08 Als mensenrechten en het recht op vrede en veiligheid universeel zijn, dan tellen geen continenten, identiteiten of volkeren meer. Ieder mens op deze aardbol is verantwoordelijk; door Réginald Moreels. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/08/ontwikkel-een-concreet-actieplan-voor-een-stop-van-het-wapengekletter-in-oost-congo/

12 01 De NAVO moet blijven bestaan om de veiligheidsproblemen op te lossen, die door zijn bestaan en acties worden veroorzaakt; door Caitlin Johnstone. https://caitlinjohnstone.substack.com/p/nato-exists-to-solve-the-problems

11 27 Wanneer Hannie Schaft in de Tweede Wereldoorlog sprak over nà de oorlog werd zij stil en zei: “Het is net of ik het einde niet zie. Als ik daarover denk, is ’t net of er een groot doek valt.”; door Ton Kors in ‘Hannie Schaft. Het levensverhaal van een vrouw in verzet tegen de nazi’s’ (2015) via de Gutmensch scheurkalender.

11 18 Vanaf het Zuidelijk halfrond wordt de oorlog in Oekraïne gezien als een oorlog van Rusland tegen de verenigde Staten op Oekraïens grondgebied en als een zoveelste debacle van de VS om haar hegonomie te bewerkstelligen; door Grégoire Lalieu, vertaald door vertaaldesk van De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/18/kantelende-wereldverhoudingen-en-het-einde-van-het-neokolonialisme-deel-2-oorlog-in-oekraine/

11 16 Wat de ervaring en de geschiedenis ons leren, is dit: dat mensen en regeringen nooit iets van de geschiedenis hebben geleerd, of gehandeld hebben volgens principes die daaruit zijn afgeleid; door Jan Lundius.

11 10 Het gevaar van ‘tactische’ atoomwapens; dat is een misleidende term; door Ed Holt.

Pensioen

11 25 Dat pensioenen percentage-gewijs verhoogd worden vergroot de inkomensongelijkheid (onder pensioengerechtigden). Beter was het geweest de pensioenen gemiddeld met een percentage te verhogen en voortaan iedereen hetzelfde bedrag extra aan pensioen uit te keren. GjH

11 16 Privatisering, in plaats van louter en alleen investeren in relevante beleggingen noopt nu na te denken over een omslagstelsel, vergelijkbaar met de systematiek van de AOW, in plaats van ‘sparen voor pensioen; door Mirjam de Rijk. https://www.groene.nl/artikel/375-miljard-verdwenen

Hedendaags racisme

12 12 Racisme, structureel racisme, bij ons ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt een breed voorkomend verschijnsel. Een onderzoeksrapport noemt dit ‘ernstig en zorgelijk’. https://www.nu.nl/binnenland/6241688/veel-racisme-bij-buitenlandse-zaken-ambtelijke-top-biedt-excuses-aan.html

12 09 Nu dreigt opnieuw te gebeuren dat witte mensen aan zwarte mensen opleggen wat er moet gebeuren, zo wordt dat gevoeld. Dat is niet alleen pijnlijk, maar ook schadelijk voor de nazaten van slavernij en welke zwarte, die in de Westerse wereld leeft, is daarvan geen nazaat?; door NOS-nieuws. https://nos.nl/artikel/2455658-surinaamse-stichtingen-naar-rechter-om-datum-excuses-slavernijverleden en https://www.groene.nl/artikel/excuses

12 08 Door heimelijke, ongewilde plaatsing van spiralen in Groenland bij meisjes en vrouwen van de Inuit, de oorspronkelijke inwoners van Groenland, wilden de Deense èn de Groenlandse regering de bevolkingsgroei onder hen terugdringen; door NOS-nieuws. https://nos.nl/artikel/2455639-groenlandse-vrouwen-kregen-ook-na-1991-nog-ongewilde-anticonceptie

11 16 Een hoge EU-vertegenwoordiger voor het Buitenlands beleid, de Spaanse socialist Joseph Borell, blijkt een raszuivere racist; door Saïd Bouamama en vertaald door Frans De Maegd. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/16/europese-tuin-en-afrikaanse-jungle-straf-staaltje-kolonialisme-van-hoge-eu-vertegenwoordiger/

11 05 Mensen die graag thuishulp of medische zorg krijgen, maar niet door iemand met een hoofddoek of iemand van kleur ondersteund willen worden; door Hanneke Felten, geïnterviewd door Mieke van der Weij en Pieter van der Wielen. https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nieuwsweekend/3a4f72e9-e64f-42d4-b861-2a4c291d5c11/2022-11-05-discriminatie-in-de-zorg-jaagt-medewerkers-weg

Universum, heelal, ruimte-onderzoek

11 22 Onze plaats in het universum gevisualiseerd in een kaart; door de techredactie van NU. https://www.nu.nl/tech/6237619/astronomen-maken-een-soort-google-maps-voor-een-deel-van-de-ruimte.html

Vrouwenonderdrukking

11 25 Beëindig het wereldwijd verspreide geweld tegen vrouwen en meisjes; door Yasmine Sherif.

11 24 Geweld tegen vrouwen is in Latijns-Amerika na de sterke toename gedurende de Covid-19-pandemie niet afgenomen. Het bestrijden van de oorzaken van dergelijk geweld blijft een grote uitdaging; door Mariela Jara.

11 23 De auteurs van de spraakmakende artikelenreeks over het seksueel wangedrag van Harvey Weinstein kijken terug; door Ivo de Kock. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/23/zij-zei-van-jodi-kantor-megan-twohey-of-hoe-onderzoeksjournalistiek-een-beweging-brandstof-gaf/

11 17 Iran: verzet van vrouwen tegen hun verbanning uit het openbare leven; door Baharak Bashar. https://www.dewereldmorgen.be/community/zan-zendegi-azadi-het-jaar-nul-iraanse-vrouwenbevrijdingsbeweging-in-1979.

Wereldverhalen

12 12 De kritieken op Qatar in onze media snijden hout, maar ze zijn eenzijdig, hypocriet en ook een tikkeltje koloniaal, omdat ze heel wat zaken weglaten. Zaken die niet in de Westers kraam passe, zoals recente oliedeals met dat land en wapenleveranties er aan; door Marc Vandepitte. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/12/wk-voetbal-2022-kritieken-op-qatar-zijn-eenzijdig-hypocriet-en-tikkeltje-koloniaal/

12 06 De peilloos diepe schijnheiligheid van de zelfverklaarde ontwikkelde wereld, die zijn welvaart heeft gebouwd en blijft bouwen op het leegroven van de grondstoffen in het zuiden en tegelijkertijd datzelfde zuiden de armoede verwijt die het door zijn economische roofbouw veroorzaakt; door Caitlin Johnstone.

11 23 Voormalig ambassadeur Gérard Araud van Frankrijk in de VS stelt dat de zogenaamde ‘rules based order’ van VS-minister van buitenlandse zaken Anthony Blinken een oneerlijke Westerse orde is gebaseerd op hegemonie. Hij veroordeelt de nieuwe Koude Oorlog tegen China en roept op tot wederzijdse compromissen; door Ben Norton.

Ziekten, Psychologie, Psychiatrie

11 29 Vijftig jaar na zijn oorspronkelijke publicatie verschijnt een alarmerende jubileumuitgave van “Wie is van hout… Een gang door de psychiatrie van Jan Foudraine”. Het is er niet beter op geworden in de psychiatrie; door Paul Verhaeghe op verzoek van Marijke Foudraine. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/29/jubileum-50-jaar-jan-foudraines-wie-is-van-hout-een-gang-door-de-psychiatrie/

Deel II Mij-boeiende ontwikkelingen in landen

Afrika, Egypte, Ethiopië

12 23 Van 13 tot 16 december werd de tweede top VS-Afrika gehouden in Washington, acht jaar na de eerste, die in 2014 onder leiding van Obama plaatsvond en waaraan 40 Afrikaanse landen deelnamen. Met veel poeha kondigden de VS de grootse ontwikkelingsprojecten aan, maar tezelfdertijd blijven ze zich mengen in de interne keuken van het continent. De laatste tijd hebben de VS veel krediet en invloed verloren in Afrika ten nadele van China en Rusland; door Saïd Bouamama vertaald door Frans De Maegd. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/23/krampachtige-pogingen-van-de-vs-om-afrika-in-het-gareel-te-houden/

 11 25 Door onwaarheden / leugens te vertellen probeert Emmanuel Macron de grip van Frankrijk over Afrika nieuw leven in te blazen; door Saïd Bouamama vertaald door Frans De Maegd. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/25/macron-en-afrika-een-mooi-staaltje-taalkolonialisme/

11 22 Achtergronden van de huidige voedselonzekerheid in Afrika; door Joyce Chimbi.

11 22 De politieke leiders van Egypte en Ethiopië, twee van de vier Afrikaanse steutelstaten van de VS, hebben zich van de VS afgewend. Gewoon, omdat ze inzien na alle kolonialisme met China en Rusland veel betere zaken te kunnen doen dan met de VS; door Grégoire Lalieu, vertaald door vertaaldesk van De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/22/kantelende-wereldverhoudingen-en-het-einde-van-het-neokolonialisme-deel-3-de-strijd-om-afrika/

Antarctica

Australië

12 21 Tienduizenden jaren lang bleef de Aboriginal kunst in een Australische grot onaangeroerd, maar nu blijken de sporen uit het verre verleden te zijn doorgekrast door vandalen; door NOS Nieuws. https://nos.nl/artikel/2457365-vandalen-vernielen-30-000-jaar-oude-aboriginal-kunst-in-zuid-australie

12 13 Het laatste wat de VS willen is een vrije wereldmarkt met eerlijke concurrentie, want die zou China boven de VS ten goede komen. Daarom plant de VS sinds 2012 onder president Barack Obama een nieuwe Koude Oorlog om China te verplichten te investeren in een militair apparaat ten koste van zijn economische ontwikkeling, een geostrategische keuze die ook Australië verplicht tegen zijn eigen economische belangen in te gaan: door Vijay Prashad, vertaald door Dirk Nimmegeers. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/14/australie-frontlijnstaat-in-de-nieuwe-koude-oorlog-een-doodlopend-straatje/

Azië, China

11 29 In een aantal steden komen Chinezen op straat om te protesteren tegen het strenge Covid-beleid van de overheid. De covid-aanpak in China eerder en nu; door Frank Willems. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/29/protesten-in-china-tegen-streng-covid-19-beleid-wat-is-er-aan-de-hand/

Europa, Europese Unie

12 20 De bijna ongelooflijke weigering van Duitsland en zijn overburen om voor zichzelf op te komen in de kwestie van de opgeblazen Nord Stream 1 en 2-pijpleidingen suggereert dat het grotere gevolg de definitieve ineenstorting is van elke pretentie dat Europa iets anders is dan een verzameling vazalstaten die, zelfs ten koste van hun eigen bevolking, ondergeschikt zijn aan de VS. Wie de gebeurtenissen van 1968 in Parijs en elders niet begrijpt als een protest tegen de door de Amerikanen opgelegde wereldorde, begrijpt 1968 niet; door Patrick Lawrence vertaald door Plutopia. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/20/waarom-europa-zo-vanzelfsprekend-zijn-zelfvernietiging-goedkeurt/

12 13 De EU-watchdog-organisatie tegen lobbypraktijken Corporate Europe Observatory beschouwt het recente corruptieschandaal in het Europees Parlement als een directe consequentie van de weigering van de EU-instellingen om strenge regels op te leggen aan de lobbypraktijken van grote industriële sectoren en van repressieve regimes; door De Wereld Morgen & Eva Kaili. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/13/corporate-europe-observatory-eu-corruptieschandaal-is-slechts-de-tip-van-de-ijsberg/

11 23 Emancipatie van bijvoorbeeld Mali en Nigeria schept in Afrika ruimte om samen te werken met alle landen, terwijl van onder de evanaar met verbazing wordt gekeken naar Europa, dat zich nog altijd laat ringeloren door de VS; door Grégoire Lalieu, vertaald door vertaaldesk van De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/23/kantelende-wereldverhoudingen-en-het-einde-van-het-neokolonialisme-deel-4-antikoloniale-bewegingen-in-afrika/

Midden Oosten, Israël, Irak

12 31 De instelling van de volgende, dit keer extreem rechtse Israëlische regering heeft een onmiskenbare boodschap; door Lode Vanoost en Ilan Pappé:    Voor de Palestijnse bevolking wordt het nog erger, meer gedode journalisten, meer neergeschoten kinderen, meer aanhoudingen zonder proces. Meer van hetzelfde geweld als voorheen.    Het zal gemakkelijker worden om meer mensen te overtuigen van de ware aard van het regime, maar verwacht geen echte verandering van Westerse regeringen en hun mainstream-media. Voor hen wordt het ook meer van hetzelfde.    Wat met de Arabische regimes en hun  normalisering van relaties met Israël? Die trekken zich de mensenrechten van hun eigen bevolking niet eens aan, laat staan die van de Palestijnen. Maar, zoals we tijdens de wereldcup voetbal in Qatazien konden vaststellen, hun beleid is zeer onpopulair.    Echter, veel belangrijker is dit. Hoe zal de Joodse diaspora reageren? Jonge Joden in de VS, in Europa en verder in de wereld volgen niet alleen de mainstream-media. Zij surfen ook op internet waar zij geconfronteerde worden met de brute werkelijkheid. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/31/ilan-pappe-nieuwe-regering-israel-heeft-onmiskenbare-boodschap-dit-is-apartheid/

12 12 Sinds de burgeroorlog er acht jaar geleden escaleerde zijn zeker 11.000 kinderen in Jemen gedood of gewond geraakt en op dit moment zijn er 2,2 miljoen Jemenitische kinderen ondervoed; door NOS Nieuws. https://nos.nl/artikel/2456072-vn-11-000-kinderen-gedood-of-gewond-geraakt-door-burgeroorlog-jemen

12 07 De ontslagbrief van Ali Allawi, Iraks vicepremier en minister van Financiën sinds 2020, is een striemende aanklacht tegen de politieke klasse van Irak en het door de VS gecreëerde politiek systeem en schetst een verbijsterend beeld van een mislukte staat; door Dirk Adriaensens. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/07/irak-falende-staat-made-in-the-usa/

12 06 Israël ziet zich voor een existentieel dilemma geplaatst: het wil zich nog steeds profileren als de enige democratie van het Midden-Oosten, maar kan de misdaden van zijn bezettingsapparaat niet langer verbergen in het tijdperk van internet- en smartphone en wil die in feite ook niet intomen; door Lode Vanoost. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/06/is-farha-een-goede-film-ja-maar-kijk-en-oordeel-zelf/

12 06 De Twee-statenoplossing van 1917 inclusief de roof van Palestijns gebied door de VN; door Francis Jorissen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/06/75-jaar-geleden-splitsten-vn-palestina-op-het-werd-een-ramp/

Nederland

12 20 De SyRI-werkwijze licht door het koppelen van persoonsgegevens onverdachte burgers massaal op een ondoorzichtige wijze door. Dat mocht niet van de rechter, maar deze werkwijzen zijn na de SyRI-uitspraak gewoon voortgezet; door de techredactie van NU. https://www.nu.nl/tech/6243164/ondanks-verbod-profileert-de-overheid-nog-steeds-burgers-om-fraude-op-te-sporen.html

12 20 De Staat heeft de opvang van asielzoekers niet goed geregeld, zegt de rechter, om daaraan toe te voegen dat de overheid niet op korte termijn verplicht wordt maatregelen te nemen, dus zijn asielzoekers kennelijk geen ingezetenen; door NOS Nieuws. https://nos.nl/artikel/2457106-hof-asielopvang-niet-goed-geregeld-maar-onmogelijk-daar-snel-iets-aan-te-doen

12 12 “Geschiedenis is overal aanwezig”, zei Remieg Aerts. Geschiedschrijving is niets meer of minder dan een interpretatie van het verleden; een nat washandje op een verhit voorhoofd. Na 1492 valt ook de geschiedenis van de mensheid onder de geschiedschrijving. Levert het doortrekken van de geschiedenis naar de toekomst een steeds intensere vooruitgang voor de mensheid en/of een eenheid binnen de mensheid? Er ìs sprake van vooruitgang èn van dehumanisatie van mensen. Cultuurkritiek, waaronder cultuur-pessimisme waarschuwt. Rationalisatie legt ons bezielde leven aan banden. Cultuur-optimisme levert aanzienlijk minder tekst, maar er ìs ook sprake van veel verbetering voor velen. Wij, hier, kunnen regie uitoefenen door middel van compromisloos realisme, het toepassen van de dialektiek van de verlichting en/of illusieloos idealisme. Ons staats-rechterlijk model is niet achterhaald, maar doordat onze regering – net als veel andere regeringen – decennia achtereen problemen voor zich uitschuiven, is het heden met diverse onontwarbare mondiale problemen ontstaan. Per saldo is er niet veel nieuws onder de zon.

12 08 Partijen als de Christen Unie, het CDA, de PvdA, Volt en BBB willen dat het kabinet gaat zorgen dat het kabinet een einde maakt aan het sterk verlagen van de prijzen van fruit, groente, zuivel en vlees i.p.v. de instelling van een garantieregeling dat producenten minstens redelijk betaald krijgen voor hun producten en de winsten van de tussenhandel op die producten aan banden gelegd wordt; door NOS-nieuws. https://nos.nl/artikel/2455623-tweede-kamer-stop-prijsstunten-met-groente-fruit-zuivel-en-vlees

12 02 In de strijd om een schaarse vergunning voor kinderhartchirurgie is door belanghebbenden met effect hoog ingezet; door Jolien de Vries en Rosanne Kropman. https://www.ftm.nl/artikelen/de-lobby-achter-de-toewijzing-van-de-kinderhartchirurgie-aan-utrecht-mc?share=FojCEA6qqmdLSM5DsGU628s1F1UsLjSEc%2B6pkuWKZzi0VJYxDv6PY0wfAc5p

11 29 Wanneer de overheid de bouw financieel rendabel maakt (subsidieert) komen er 2 kerncentrales bij, in plaats van dat we ze z.s.m. sluiten; door NOS-politiek. https://nos.nl/artikel/2454418-kabinet-kiest-borssele-als-locatie-voor-twee-nieuwe-kerncentrales

11 27 Utrecht gaat als het aan GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk ligt – als eerste Nederlandse stad – in de hele stad betaald parkeren invoeren; door Joost van den Berg. https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3503138/wen-er-maar-aan-heel-utrecht-gaat-betaald-parkeren

11 16 Liberale redelijkheid gebied te twijfelen, ook als antwoord op de klimaatcrisis; door Merijn Oudenampsen. https://www.groene.nl/artikel/omgekeerde-wappies

11 11 Corona en belastingtrucs maken van Pfizer het meest winstgevende bedrijf van Nederland; door Henk Willem Smits. https://www.ftm.nl/artikelen/pfizer-veel-winst-weinig-belasting?share=PIy0FLPHmhf7hll5vvO%2ByOb7jAWUtZb3Uanbs8vjREpJ6XbkTSgAHlX36wTd

10 28 Politieke belangen winnen het van een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld; door Jan-Hein Strop. https://www.ftm.nl/artikelen/brandende-kwesties-mondkapjesdeal-deloitte?share=mhVH7241%2BmJBlgmLw0ZxcdSbscmHmzLTxrnLjIp4%2F4Xtjj%2B97jm9q80rQI5F

10 26 De kern van het ‘waarom uitkerings- of toeslaggerechtigden in Nederland rechten ontnomen worden’; door Thomas Muntz. https://www.groene.nl/artikel/tussen-wreedheid-en-bevoogding

10 19 Een oproep tot verzet tegen het ongebreideld nihilisme dat als consequentie heeft dat volksstammen geen mensenrechten ‘genieten’ door Arthur en Jarmo Berkhout; de leeswijzer daarvan; door Kim Schoof. https://www.groene.nl/artikel/meer-lezers-meer-actie

Noord-Amerika, VS, Cuba

12 23 Een heksenjacht of een onderzoek naar degene die willens en wetens voor persoonlijk gewin de Amerikaanse democratie de kop om wil draaien? Geen enkele van de gebeurtenissen rond de bestorming van het Cappitool op 6 januari 2021 zou zijn voorgevallen zonder Donald Trump; door NOS Nieuws. https://nos.nl/artikel/2457461-eindrapport-trump-belangrijkste-oorzaak-capitoolbestorming

12 23 Over de eenzijdigheid van het mainstream-nieuws (over Cuba); door Marleen Bosmans. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/23/van-misleidende-oneliners-word-je-depressief-open-brief-aan-lode-delputte/

12 03 Een inkijkje in Cuba; boekrecensie door Lode Vanoost. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/03/krijgt-cuba-100-jaar-om-de-zee-te-stoppen/

11 29 Na hem jarenlang mee verdacht te maken verzoeken 5 internationale media de VS-regering de vervolging van Julian Assange, oprichter van WikiLeaks, stop te zetten. Ze komen eindelijk tot het inzicht dat zijn vervolging een gevaar is voor de persvrijheid; door Lode Vanoost. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/29/oproep-nyt-guardian-le-monde-der-spiegel-el-pais-stop-vervolging-assange/

11 24 De G20, die op 15 en 16 november in Indonesië doorging, was teleurstellend, maar toont tezelfdertijd dat de Westerse landen hun wil niet langer kunnen opleggen aan de rest van de wereld; door Saïd Bouamama vertaald door Frans De Maegd. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/24/wat-te-denken-van-de-voorbije-g20-top-een-visie-vanuit-het-zuiden/

11 18 Washington stoot in de Sahel op steeds meer weerstand, wat er op wijst dat het tijdperk van de Amerikaanse alleenheerschappij ook daar aan het aflopen is; door Saïd Bouamama, vertaald door Frans De Maegd. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/18/neokoloniaal-bezoek-van-de-vs-aan-de-sahel/

11 17 De kantelende wereldverhoudingen en de spanningen tussen de VS vs China en Rusland van niet-westers perspectief; door Mohamed Hassan vertaald door de vertaaldesk van De Wereld Morgen. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/17/kantelende-wereldverhoudingen-en-het-einde-van-het-neokolonialisme-deel-1/

11 14 Een overzichtelijk artikel over de hopeloze toestand van het Amerikaanse politieke leven; door Marc Vandepetitte. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/14/trump-en-de-politieke-verrotting-van-de-vs/

Zuid-Amerika, Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Mexico

12 26 Argentinië, Bolivia, Colombia en Mexico maakten een statement ter ondersteuning van de verkozen President van Peru, Pedro Castillo, waarin ze stellen dat hij het slachtoffer is van ‘antidemocratische pesterijen’ als gevolg van een door de VS gesteunde rechtse staatsgreep; door Ben Norton vertaald door Roos De Witte. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/26/mexico-argentinie-bolivia-en-colombia-steunen-president-castillo-en-veroordelen-antidemocratische-pesterijen-in-peru/

12 07 Wederom een voorbeeld van een ‘fluwelen revolutie’, d.w.z. de organisatie van een pseudo-volksprotest om een wettelijke linkse regering, waar de VS en de kapitalisten op tegen zijn, omver te werpen; door Saïd Bouamama, vertaald door Frans De Maegd. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/12/07/destabilisatie-van-bolivia-mislukt/

11 09 De overwinningspeech van Lula Da Silva; vertaald door Ronald Decelle. https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/11/09/overwinningsspeech-lula-een-brazilie-van-vrede-democratie-en-kansen/

___

Laatste weblog, een afscheid dus

Na het publiceren van het vorig weblog ben ik de al dan niet vermeende ‘indoctrinatie’ van onze actualiteiten-rubrieken en ander nieuws even uit de weg gegaan; ik heb momenteel geen idee met welke hype ons nieuws ons nu weer vrijblijvend amuseert, maar dat hij de vrede dient, waag ik bij voorbaat te betwijfelen. Laat staan de wereldvrede. Over andere zaken, die in mijn leven speelden, voelde ik geen behoefte wie ook via deze website te informeren.

Nee, vorige week verbleven mien leafke en ik een paar dagen in een prachtig gelegen huis van een ander. Naast dat huis was een bijzonder groot weiland (of wat daarvoor doorging) met een omvangrijke kudde schapen. In de nacht van 10 op 11 november moest ik naar het toilet en ik hoorde een enorm luidkeels nachtelijk geblaat van de ooien en lammeren, en wellicht ook van de rammen. Het scheen mij toe dat ze blaatten om het blaten en het ging lang door. In elk geval totdat ik weer in slaap viel (wat niet meeviel met al dat geblèr in mijn oren). Ik vond het overigens wel grappig om naar te luisteren; heel anders dan thuis.

Echter, de dagen daarna, toen ik al dat gemekker van die schapen op me liet inwerken, bedacht ik dat ik na mijn 805 blogs vast wel kan stoppen met mijn gemekker hier. Ik heb u nu wel afdoende geïnformeerd over hoe ik in het leven sta, voor zover dat voor mensen die ik veelal niet ken, maar die wel mijn weldenkende tijdgenoten zijn, van belang zou kunnen zijn. Vooralsnog neem ik mij daarom voor het op deze plek hierbij te laten. Mijn boodschap voor u, mijn medemens, zelfs die ik in de toekomende tijd voor u heb, mag inmiddels wel duidelijk zijn.

Het ga u goed, geïnteresseerde, uit hetzelfde hout gesneden of kritische, soms strijdlustige lezer. Ik dank u voor uw aandacht en uw eventuele reacties. Anderen wijs ik er ten overvloede op dat – hoewel niet meer geactualiseerd – de zienswijzen van mijn overdenkingen, vast en zeker precies zoals ook uw gemekker, volgens mij voorlopig niet aan relevantie zullen inboeten.

Wil zijn wie je bent, wil niets liever dan dat en leef in vrede,

Gerardus Horlings

“Leve wij!”

Wanneer we het nieuws een beetje volgen, kunnen we het na verloop van tijd ook een beetje voorspellen. Heel in het kort: “Wij staan aan de goede kant van de geschiedenis en zij, zeg maar alles wat voor ons ‘vreemd’ is, aan de foute”.

Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben West-Europa van het Hitler-Duitsland bevrijd, lezen we bij herhaling, maar dat onder leiding van Joseph Stalin, eveneens bekend van ongekende binnenlandse repressie, Hitler-Duitsland de facto verslagen is – ten koste van 26 tot 30.000.000 gedode Sovjets – wordt hier collectief in het nieuws verzwegen. Critici van het Chinese en Russische bestuur worden in onze media op het schild gehesen, critici van Israël worden van anti-semitisme beticht en critici van de Verenigde Staten van Amerika worden systematisch genegeerd. We worden – terecht als bedreigend – deelgenoot gemaakt van (nucleaire) militaire oefeningen van China, Noord-Korea en Rusland, maar over oefeningen die door Israël, de NAVO en/of de VS worden gehouden, worden we niet geïnformeerd, alsof die geen gewicht in de schaal leggen voor de spanningen in de wereld. Schendingen van mensenrechten door China en Rusland worden – terecht – breed uitgemeten (hetgeen een nieuwe impuls gekregen heeft nadat de NAVO in haar plannen van 2020 tot 2030 deze landen als ‘vijanden’ bestempelde). Schendingen van mensenrechten door Israël en de VS worden in het nieuws genegeerd of toegedekt; onterecht, want schendingen van mensenrechten zijn schendingen van mensenrechten, toch? Niet-Westers-gezinde landen deugen niet, al doen ze soms – meestal onder vermeende druk van Westerse landen – wel eens iets goeds. Westerse landen daarentegen maken wel eens foutjes, maar strijden immer voor democratie en mensenrechten, en zijn bereid daarvoor grote offers te brengen, zelfs mensenoffers om in Afghanistan, Korea, Irak en Vietnam democratie te brengen, en daar de mensenrechtenschendingen tegen te gaan. Dat de mensenoffers voornamelijk zwarte Amerikaanse en Britse militairen betreffen wordt dan weer verzwegen.

En voor de binnenlandse ontwikkelingen geldt hetzelfde. Leve de status quo, we leven in een gaaf land, we gaan intelligent met bedreigingen om en we hebben de beste gezondheidszorg van de wereld, aldus de megafoon van onze minister-president. En aldus onze nieuwsvoorziening. Die minister-president geeft herhaaldelijk ruiterlijk toe dat er foutjes gemaakt worden onder het motto ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’, maar het handelen en de intenties van onze bestuurders deugen door en door zelfs wanneer uit een rapport blijk wordt gegeven van institutioneel onrecht. Het enige dat ons collectieve geluk op de proef stelt, volgens onze media, zijn zij die andere culturele achtergronden of maatschappij-kritische politieke opvattingen hebben. Dat wordt ons keer op keer ingepeperd. En niemand van belang, die de vraag stelt wie met ‘ons’ bedoeld wordt.

Je kunt er vergif op innemen dat dit telkens de teneur van ons nieuws is, al zou ik dat niemand aanraden. En wij laten ons dagelijks hersenspoelen en zijn er inmiddels en masse van overtuigd dat wij, ondanks de foutjes die wel eens gemaakt worden, aan de goede kant van de geschiedenis staan en zij, dat wil zeggen al degenen die hun anders dan Westerse achtergrond niet willen verloochenen, en alle Niet-Westers gezinde landen, staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Dat dit een verdienmodel dient, ontgaat haast iedereen.

Twee recente voorbeelden: in onze media trof ik wel een bericht over de nucleaire oefening die Rusland onlangs deed, maar daarbij ontbrak de context, te weten dat de NAVO tegelijkertijd haar jaarlijkse nucleaire oefening van twee weken in Europa deed.

En de tweede: een vrouw, afkomstig uit de ‘arbeidersklasse’, begiftigd met anti-zionistische ideeën en een grote passie, een schrijfster met een aangrijpend verhaal dat niemand onverschillig laat, is de Nobelprijs voor de Literatuur 2022 toegekend. En natuurlijk, in het klassieke beleid om iedereen te vervolgen, die de misdaden van het zionisme aan de kaak stelt, hebben de media kritiek geuit op het feit dat de Zweedse Academie de Nobelprijs voor Literatuur heeft toegekend aan de Franse schrijfster Annie Ernaux. Donderdag 6 oktober, zodra de naam van de winnares van de nieuwe Nobelprijs voor Literatuur bekend was, heeft ‘The Jerusalem Post’, die gewoonlijk de visie van de Israëlische regering weergeeft, een artikel gepubliceerd waarin zij aangeven dat ze de toekenning van deze belangrijke onderscheiding verwerpt; niet vanwege haar schrijverschap, maar omdat “De BDS [boycot-desinvesteer-sanctioneer-beweging; GjH] werd herhaaldelijk ondersteund door de nieuwe Nobelprijswinnaar Annie Ernaux.

Dat is het mechanisme dat door de zionistische ideologie wordt gebruikt om een lastercampagne op te zetten tegen iedereen die kritiek heeft op de Israëlische racistische apartheid en het – in wezen criminele – beleid dat Israël voert tegen het Palestijnse volk. De krant geeft blijk bereid te zijn om een politieke media-operatie te starten die erop gericht is de Zweedse Academie te beïnvloeden om de door de Franse schrijver verkregen prijs in te trekken en als dit niet lukt, haar werk in diskrediet te brengen vanwege [vermeend; GjH] anti-semitisme. Zo wordt een krant van nieuwsverteller nieuwsmaker. De reden voor al dit anti-semitistische gezeur is het politieke standpunt van de Franse schrijfster die zich duidelijk verzet tegen de Israëlische bezetting en kolonisatie van Palestina (in lijn met het standpunt van de Verenigde Naties).

Wie meer over deze Annie Ernaux wil weten of over het zionisme, kan het artikel lezen dat in mijn bronvermelding genoemd staat. Ik ben ondertussen in afwachting van nieuw nieuws; maakt u me wakker als het zover is?

Ooohh, dat verdienmodel? Het mag als bekend verondersteld worden dat alleen landen die wel handel willen drijven met Westerse landen, maar Westerse investeerders slechts beperkt of helemaal niet toelaten, een Amerikaanse boycot, handelsblokkade dan wel sanctie opgeworpen krijgen of verdacht gemaakt worden. Mij lijkt het duidelijk dat al die handelsbeperkingen, die deze landen aan hun broek krijgen, precies Westerse (en met name Amerikaanse) investeerders uiteindelijk verrijken, want daarvan worden we met die maatregels in een moeite door afhankelijk gemaakt.

Bronnen naast ‘Oostfront’ via Wikipedia: “Rusland deelt beelden nucleaire oefening” door de NOS Nieuwsredactie via NOS op 26 oktober 2022 en “Annie Ernaux: vrouw, Nobelprijswinnaar en antizioniste” door Pablo Jofre Leal in Telesur en vertaald door Marinus Kruisen voor DeWereldMorgen op 27 oktober 2022. Indien u dit wilt lezen, klik dan hier.

Wie zich in plaats daarvan, of ook nog, wil verdiepen in de lange termijnvisie van de NAVO 2020 tot 2030, kan die hier vinden.

Dankbaarheid aan mensen van vlees & bloed en dankbaarheid aan (iets in) het universum

En toen dook de engel uit een ver verleden ineens op. Zij met wie ik glorieuze jaren beleefd heb, nadat zij mij het paradijs op aarde gewezen had en mij daarin vergezelde. Onze eerste ontmoeting, waarbij we op elkaar verliefd werden, leverde mij een terecht standje op van mijn bazin. Dat was mijn lievelingstante.

Ik was hoofdleider op een vakantieboerderij voor kinderen in Drenthe en de engel kwam in de hoedanigheid van een energiek, gewoon, lief, mooi meisje op diezelfde boerderij werken. De eerste week had zij iets uit te praten met een vakantieliefde en ze wilde daarom een avond vrij. Dat vond ik prima en een mooie gelegenheid om haar er een beetje mee te plagen. Zaterdag 23 juli 1977 was de wisseldag. Kinderen werden ’s ochtends gehaald en ’s middags gebracht. Na de lunch maakte ik met die engel in gewone meisjeskleren een wandeling waarop Cupido met zijn pijltjes met een gouden punt rondom ons vloog om er af en toe eentje op ons af te schieten totdat ze op waren. We werden smoorverliefd. Als klap op de vuurpijl kwam een zwerfkat uit de weilanden aangelopen, om ons daarna nooit meer te verlaten, hoewel… Echter op dat moment wisselden we uit dat we ook nog eens beiden van katten hielden, maar dat zoiets natuurlijk maar bijzaak was. Zo gingen wij ‘onze’ kat noemen. Terug op de vakantieboerderij vernam ik dat veel ouders erg graag even kennis gemaakt hadden met de hoofdleider, maar die was alleen met zijn nieuwe liefde op velden en wegen te bekennen geweest. Mijn bazin vergat niet om mij te feliciteren met de reden van mijn afwezigheid en stond pal achter mijn keuze. We bleken ook later twee zielen met één wens: onvoorwaardelijk samenzijn en tegelijk ons eigen leven lijden; een contradictio interminus.

Echter, het is ons gelukt, althans lange tijd. Onze Bijzaak is nog eens van ons huis weggelopen, of heeft het niet meer terug kunnen vinden. Gedurende ruim een half jaar heeft het beestje zich ondermeer in leven weten te houden door af en toe een postduif te verorberen. De eigenaar daarvan wilde onze huisgenoot doden en schakelde Amivedi in, dat erin slaagde het dier te vangen. Tot zijn spijt namen ze het beestje levend mee en zo kwam het weer bij ons in huis. Samen bezochten we de gedupeerde postduivenhouder en stelden voor de kosten te vergoeden. De duiven waren nu eenmaal dood en opgegeten door onze kat. Daarop lachte hij ons vriendelijk toe, waarna hij vroeg: “Hebben jullie een WA-verzekering afgesloten?” “Nee”, we wisten op dat moment allebei niet wat dat voor verzekering zou zijn. Daarop zei hij, half afwezig: “Dat kunnen jullie nooit betalen”. Bevrijd en tegelijk met een bezwaard gemoed keerden we terug naar huis, waar onze twee katten, ik had er al een voordat ik mijn engel ontmoette, het zich gezellig gemaakt hadden. Wij waren weer verenigd, en we sloten snel daarna een ‘wet aansprakelijkheid-verzekering’ af.

En zoals het helaas wel eens vaker gaat, begon het in ons paradijs eerst te regenen en daarna te stormen. Verwijten drongen zich tussen het minnekozen op tot we maar apart moesten gaan wonen. Om de metafoor vol te houden, stuurde een andere – voor mij satanische – maar voor haar een fijne collega-engel, ons voorgoed de laatste restjes van ons paradijs uit. Of wij lieten ons er door haar uit sturen.

En onlangs nam zij na 36 jaren contact met mij op. Waar zo’n website als deze al goed voor is. Ik heb haar nu eindelijk kunnen laten weten, wat ik haar altijd al wilde laten weten. Dat had met onze definitieve breuk moeten gebeuren, maar dat was er toen niet van gekomen. Nu kon ik haar dan eindelijk laten weten hoe belangrijk zij voor mij in mijn verdere leven geweest is en hoe belangrijk het voor mij is geweest dat ik met haar jaren achtereen in een paradijs op aarde geleefd heb. Door haar wist ik hoe geborgenheid voelt en hoe ware liefde smaakt. Ik vind het buitengewoon belangrijk elkaar altijd alles te vertellen, het goede en het kwade, opdat ik laat zien wie ik ben en mezelf helemaal in de relatie zet.

Heel mijn leven na die paradijselijke ervaringen, zou je kunnen zeggen, maar zulke dingen gebeuren bij mij grotendeels onbewust, heb ik gezocht naar een even aantrekkelijk paradijs alleen of met een ander. Ik heb het op dat vlak overigens goed gehad, maar zo’n paradijs vond ik niet. Ik heb fantastische kinderen met een vrouw, waarmee ik zelfs na onze scheiding de opvoeding in goede harmonie met haar voltooid heb zelfs nadat onze kinderen volwassen waren en hun ouderlijk huis hadden verlaten. Ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn. Met de een ervoer ik dit en met de ander leerde ik dat.

En nu heb ik mien leafke gevonden, waarvan ik me al een tijd lang bewust ben dat ik precies dit paradijs, dat we nu samen aan het verkennen zijn (het is heel groot), al die tijd gezocht heb. Onze liefdesrelatie – niet altijd gemakkelijk met heel veel bagage en het hoeft ook niet gemakkelijk te zijn – ervaar ik als een soortgelijk paradijs als waarin ik destijds jong en onbevangen met mijn eerste geliefde verkeerd heb. We zijn een diepgaande verbinding aangegaan met een even diepgaande wederkerige wens van het anders zijn, lees ‘het zichzelf zijn’, van de ander. Misschien is dat voor mij de essentie van een paradijs op aarde. Fantastisch toch, om na 66 jaar aan levenservaring en geestelijke rijping wederom hand in hand een paradijs te betreden op weg naar nieuwe zelfontplooiing?

En juist nu wij ons in dat tweede paradijs nestelen, dook deze eerste liefde op. Hoewel we misverstand op misverstand stapelden totdat we (vandaag) besloten het ‘hier maar bij te laten’, heb ik haar eindelijk kunnen laten weten wat ik haar altijd al heb willen laten weten zonder met haar een nieuwe relatie aan te gaan; zelfs in principe geen vriendschap, want daarvoor is net teveel gebeurd. Zij weet nu, of zij kan weten, dat zij mij heel veel gegeven heeft waar ik haar tot op de dag van vandaag haast dagelijks dankbaar voor ben.

Mocht er (iets in) het universum zijn dat stuurt, dan is dat iets of ons universum mij bijzonder goed gezind. Daarover ben ik overigens ook al mijn hele leven heel vaak dankbaar. Wanneer men gezond en vrij is, is er vanzelf heel veel om dankbaar voor te zijn; zeker wanneer diezelfde ‘men’ de gevolgen weet te dragen van eventuele missers in het verleden.

Pfff, dat is eruit. Nu weer over tot de orde van de dag.

Vermijd doodlopende wegen

De NAVO voert momenteel de simulatieoefening ‘Steadfast Noon’ voor nucleaire luchtaanvallen uit. Deze oefening wordt jaarlijks gerealiseerd door enkele NAVO-lidstaten met als doel het trainen van piloten in het “afleveren” en transporteren van atoombommen. Verschillende NAVO-landen nemen aan deze oefeningen deel, waaronder België, Duitsland en Nederland; dezelfde landen die als onderdeel van de argeloos klinkende “nucleaire taakverdeling van de NAVO” atoombommen van de Verenigde Staten van Amerika op hun grondgebied huisvesten. Dit jaar wordt deze oefening in België georganiseerd, op de militaire basis van Kleine-Brogel. Daar zijn sinds 1963 Amerikaanse atoomwapens gestationeerd, zoals bij ons in het Brabantse Volkel.

Het is pas sinds 2020 dat de NAVO de ‘Steadfast Noon-oefening’ publiekelijk aankondigt. Door het jaarlijkse karakter ervan te benadrukken, normaliseert de NAVO het bestaan van dergelijke oefeningen en lijkt het iets routineus. Bovendien bagatelliseert ze het gebruik en het gevaar van atoomwapens, terwijl de aanstaande vervanging ervan door modernere B61-12 atoombommen wel degelijk in strijd is met het geratificeerde non-proliferatieverdrag.

Atoomwapens doden in één keer honderdduizenden mensen tegelijk en hebben verdere gevolgen die geen enkel land kan trotseren. Het hele discours rond atoomwapens is er echter op gericht het gebruik ervan te normaliseren en hun gevolgen te minimaliseren, precies eender als wanneer het over atoomenergie gaat. Zo heeft de NAVO het bijvoorbeeld als gezegd over “afleveren” en over een “beperkte nucleaire aanval”, “tactische kernwapens”, of zoals in dit geval een “nucleaire oefening”. Dit alles draagt ertoe bij dat wij vertrouwd raken met het gebruik van atoomwapens (ik gebruik uitdrukkelijk niet de ‘verzachtende term’ kernwapens). De vernieuwde ‘tactische atoomwapens’, die de huidige in Europa in de nabije toekomst zullen vervangen, hebben een vernietigingskracht van tussen de 0,3 en 50kt TNT. Ter vergelijking: de atoombom, die de VS nodeloos op de Japanse stad Hiroshima dropte en ongeveer 140.000 personen in één keer doodde, had een kracht van 15kt TNT. Gezien de humanitaire gevolgen van het gebruik ervan alleen al voor de mens, maar ook voor het gehele ecosysteem en het milieu, en gezien het illegale en volstrekt immorele karakter ervan, zouden atoomwapens volgens mij nooit deel mogen uitmaken van een wapenarsenaal. Het wordt mijns inziens hoog tijd dat de VS en wij het Verdrag inzake een Verbod op Kernwapens (TPNW) eens gaan ratificeren.

In een tijd van toenemende internationale spanningen, waarin de afgelopen weken daadwerkelijk gedreigd werd met het gebruik van atoomwapens, is het uitvoeren van zo’n militaire nucleaire oefening volgens mij ook nog eens onverantwoordelijk en volstrekt verwerpelijk. Het doet het risico op een laatste confrontatie met Rusland alleen maar toenemen.

Het is trouwens raar. Wanneer daartoe in de VS besloten wordt, stijgen vanaf ons grondgebied de vliegtuigen met atoombommen op om ze ergens anders in Europa hun alles-vernietigende werk te laten doen. Wij, hoe democratisch ook, hebben daarover niets te zeggen, terwijl wij wel een doelwit zijn van de (vermeende) VS-vijand, die uiteraard alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat die vliegtuigen op kunnen stijgen of hun bestemming bereiken. De Amerikanen, die het bij het juiste eind hebben, maar ook wanneer zij zich vergissen of nog onvermoede eigen-belangen ten koste van ons behartigen, zitten op veilige afstand en gaan na hun gedane arbeid nog een potje golven. En ondertussen stelt niemand deze uiterst gevaarlijke comando-structuur ter discussie.

De vraag mag niet zijn hoe een nucleaire confrontatie kan worden gewonnen, maar hoe ze kan worden vermeden. Wat mij betreft moet al sinds de vervulling van mijn militaire dienstplicht de hamvraag zijn hoe we ons gaan voorbereiden op de vrede! Zo’n oefening helpt daar niet bij en is in deze spannende tijd als olie op het vuur gooien. De vraag hoe een oorlog te vermijden en een begonnen oorlog te beperken en ook nog eens de escalatie naar een atoombommenoorlog te vermijden vraagt om gesprek, niet om sancties en het tonen van spierballen, maar om onderhandelingen (zoals uiteindelijk alle oorlogen laat of vroeg beëindigd worden). En juist dat staakt het vuren om een gesprek te voeren wordt sinds de verwerpelijke inval van Rusland in Oekraïne door het Verenigd Koninkrijk en de VS ondermijnd.

Ik juich het toe dat een handje vol mensen afgelopen woensdag in België protesteerden tegen het normaliseren van het gebruik van atoomwapens, tegen deze oefening en bepleitten dat alle atoomwapens z.s.m. onschadelijk gemaakt worden.

Bron: “Actie: geen nucleaire NAVO-oefening” door de Belgische coalitie tegen Kernwapens via DeWereldMorgen op 19 oktober 2022.

Het andere, nee, Een ander en broodnodig kritisch verhaal

We houden het kort vandaag: van Julian Assange via de oorlog in Oekraïne tot de gebeurtenissen in Palestina; mensen hebben het recht om ook de andere uitleg, de andere versie te kennen. Nee, niet om die dan als ‘de enige werkelijke waarheid’ te aanvaarden, maar om zelf afwegingen te maken, zelf te denken en pas te oordelen op basis van eerlijke informatie, of door zich open te (kunnen) stellen voor de door beide tegenover elkaar staande partijen ingekleurde informatie. Aan ieder nieuwsfeit gaat immers een geschiedenis vooraf en niets gebeurt zonder context, maar context en geschiedenis worden in onze media schromelijk verontachtzaamd. Ondanks de slogan “Het nieuws van alle kanten” doen onze media daar niet aan; in geen velden of wegen. Opgetrommelde experts, of ze nu verbonden zijn aan het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ of andere zogenaamd onafhankelijke fora, blijken deze dagen propagandisten van Amerikaans of ander superieur geacht Westers denken.

‘De Wereld Morgen’ (aan elkaar .be) is altijd op zoek naar dat andere verhaal; verhalen die het ons mogelijk maken kritischer na te denken over de verhalen die de mainstream-media ons dagelijks ‘verkopen’ (het juiste werkwoord) als ‘enige mogelijke versie van de feiten’. Daartoe interviewde zij onlangs bijvoorbeeld de Franse auteur, filmproducer en politiek activist Frank Barat. Hij brengt mensen samen om heikele onderwerpen te bespreken. Hij wil in een conflict het gesprek aangaan op basis van respect voor beide partijen. Wie gedurende 18 minuten het interessante interview met Barat wil zien, kan dat door hier te klikken en vervolgens dat interview aan te klikken.

Barat heeft een zeker aanzien in de kringen die twijfelen of er geen alternatieven zijn voor wat politici ons aanpraten. Hij heeft in de loop der jaren een netwerk opgebouwd met onder meer persoonlijkheden als de Amerikaanse filosoof, mediacriticus, taalkundige en politiek activist Noam Chomsky, de Amerikaanse activiste, feministisch filosoof, hoogleraar en schrijver Angela Davis, de Britse filmregisseur Ken Loach die gewoon is in zijn films sociale thema’s te behandelen, de Israëlische historicus en politiek wetenschapper Ilan Pappé, de Griekse econoom en politicus Yanis Varoufakis en de Engelse componist, musicus en singer-songwriter Roger Waters (bekend van Pink Floyd), die de wereld over zich heen kreeg toen hij kantekeningen zette bij wat de media ons vertellen over de oorlog in Oekraïne.

Bron, naast Wikipedia voor de hier genoemde namen: “Frank Barat: ‘We moeten de media terug voor ons opeisen’” door Frank Barat en Lode Vanoost via DeWereldMorgen op 18 oktober 2022.

Van grootste schuldeiser naar grootste verschuldigde; hoe nu verder?

Het huidige Amerikaanse militaire budget is jaarlijks goed voor minstens 40% van de totale wapenuitgaven in heel de wereld; voor de andere 195 landen is dit dus met elkaar zo’n 60%. Volgens het ‘2010 Base Structure Report’ van het Amerikaanse ministerie van defensie beschikt het Pentagon in totaal over minstens 4.999 militaire installaties. Deze liggen verspreid over Amerika zelf, haar 7 territoriale bezittingen en 38 andere officieel onafhankelijke landen. Deze militaire installaties zijn het hoogst geconcentreerd in Duitsland (218), Japan (115) en Zuid-Korea (86). Duitsland beschikt ook over de meeste van de overzeese Amerikaanse troepen; er zijn 53.766 Amerikaanse soldaten gestationeerd, gevolgd door Japan met 39.222 en Zuid-Korea met 28.500.

Zoals we hieruit kunnen afleiden beschikken Duitsland en Japan niet over een werkelijke onafhankelijkheid en blijven ze tot vandaag de prijs betalen voor hun militaire nederlagen in de Tweede Wereld Oorlog. Hoewel de Amerikanen samen met Britse hulp de Japanners hebben verslagen, worden mensen in het Westen zelden geïnformeerd over het feit dat de Duitsers in werkelijkheid werden overwonnen door de Russen onder Joseph Stalin, en niet door de Westerse bondgenoten. De oorlog in Europa was al effectief gewonnen door Sovjet-Rusland, eerst in Moskou en vervolgens werd het keerpunt bevestigd in Stalingrad, vele maanden voor de aanvullende ‘D-Day’ landingen in Noord-Frankrijk in juni 1944.

Een factor in de oprichting van de NAVO in 1949 was om ervoor te zorgen dat Europa, met name Duitsland, afhankelijk en gehoorzaam blijft aan de Verenigde Staten van Amerika. Zo kun je de Duitse steun voor Amerikaanse conflicten aan de andere kant van de wereld tot op het hoogste niveau begrijpen, zoals toen de toenmalig toekomstige bondskanselier Angela Merkel in 2003 publiekelijk de Amerikaanse invasie in Irak steunde, waarbij ze zelfs de oppositie vanuit haar eigen Christelijke Democratische Unie-gelederen negeerde. De uitbreidingen van deze steeds agressievere militaire alliantie gaan ongehinderd verder, ondanks het feit dat lidmaatschap het risico van verstoring van het machtsevenwicht met zich meebrengt en onvermijdelijk leidt tot een aanzienlijke uitholling van onafhankelijkheid en soevereiniteit, zeker voor de kleinere landen.

Sinds 2004 voeren NAVO-spionagevliegtuigen (Airborne Warning and Control System) patrouilles uit over de Baltische Zee landen en NAVO landen, zoals Estland en Letland, aan de werkelijke grenzen van Rusland, een nucleaire supermacht. Dergelijke acties van de NAVO creëren risico’s voor het uitbreken van een atoombommenoorlog. Deze dreiging neemt toe naarmate de spanningen in Oekraïne verder escaleren, waar van meet af aan het Verenigd Koninkrijk en de VS diplomatieke onderhandelingen en een staakt het vuren ondermijnen.

Tijdens de Koude Oorlog stationeerden de VS hun atoombommen in 27 verschillende landen en gebieden, waaronder Duitsland, Groenland, Japan, Nederland en Turkije. Ondanks de ontbinding van het Warchaupact in 1991, bezat het Pentagon in 2006 nog steeds 9.962 intacte atoomwapenkoppen, inclusief de 5.736 waarvan wordt aangenomen dat ze nog steeds actief en operationeel zijn. Het oorspronkelijke plan was om 150 tot 200 kernbommen in Europa te houden, maar dit werd teniet gedaan door één van de laatste initiatieven van president Bill Clinton (1993 – 2001). Op 29 november in 2000 ondertekende hij de ‘Presidential Decision Directive/NSC-74’, die het ministerie van Defensie machtigde om 480 kernkoppen in Europa op te slaan, waarvan een aanzienlijk aantal in de Amerikaanse bases in Duitsland.

Niet omdat ze bang zijn voor Arabieren, Chinezen, Russen of Palestijnen, maar om een belangrijk fundament voor hun eigen economie te stutten

Geen enkele Amerikaanse regering sinds die van Dwight Eisenhower (1953 – 1961) is erin geslaagd om het wapenbudget van de VS te verminderen. Ondanks de waarschuwingen van deze president heeft het militair-industrieel complex zich al tijden vorstelijk ingebed in de Amerikaanse economie. Besparingen op de militaire uitgaven zouden nu een negatieve invloed hebben op de economieën van verschillende Amerikaanse staten, in het bijzonder van Californië, Florida, New York en Texas. Na 1980 werd Californië de Amerikaanse staat die het meest afhankelijk is van de militaire uitgaven van het Pentagon. In 1986, ontvingen de wapenfabrikanten van het Pentagon in Californië 20% van het budget van het Amerikaanse ministerie van Defensie, terwijl Massachusetts, New York en Texas beschikten over zo’n 21% van het budget. Dat houdt in dat alleen al deze 4 Amerikaanse staten elk verantwoordelijk zijn voor 8 tot 8,5% van de wapenproductie (lees: oorlogsvoorbereidingen) over heel de wereld.

Een groot deel van deze militaire uitgaven gaat naar de productie van hoog geavanceerde militaire hardware, zoals de zware B-1 bommenwerper (geïntroduceerd in 1986) en de zware B-2 bommenwerper (geïntroduceerd in 1997), samen met de Milstar (Military Strategic and Tactical Relay Satellites), de MX-raketten, het “Strategic Defense Initiative Program” en de Trident I- en II-raketten.

In dezelfde periode dat het neoliberalisme onder president Ronald Reagan (1981 – 1989) vanaf de jaren ’80 werd geïmplementeerd, verspreide de ongelijkheid zich over Amerika. In 1982 was het aandeel in het nationaal inkomen van de top 1% rijkste Amerikanen bijna 11%, terwijl het aandeel van de armste 90% Amerikanen bijna 65% bedroeg. In 2012 was het aandeel van de top 1% verdubbeld naar 22,5%, terwijl dat van de armste 90% gedaald was tot net geen 50%. Onder deze omstandigheden zal het voor de Amerikaanse samenleving aanzienlijke inspanningen vergen om de ongelijkheid in hun land aan te pakken; een land met 735 miljardairs – de meeste in de wereld – kan per definitie bijzonder weinig weerstand bieden aan de door die grootgeldbezitters gewenste politieke koers. Niet omdat ze bang zijn voor Arabieren, Chinezen, Russen of Palestijnen, maar om een belangrijk fundament voor hun eigen winsten dankzij de landelijke economie, die hen zo ongezond rijk maakte, te stutten.

De Amerikaanse regeringen legden vooral vertrouwen in hun strijdkrachten en opeenvolgende militaire offensieven om een ineenstorting van de oorlogsindustrie en productieketen te verhinderen, en zo de economie in stand te houden. Tegen deze achtergrond is het goed te begrijpen dat de VS bij de NAVO lidstaten afdwingt om 2% van hun bruto binnenlands product aan oorlogsvoorbereiding te besteden. En dat de VS ook in het Midden en het Verre Oosten allianties aangaat om hun geproduceerde wapens te slijten.

Wie brengt dit Monster van Frankenstein alsnog ‘vreedzaam samenleven’ bij?

Buitenlandse oorlogen zijn tegelijkertijd een vereiste geworden voor de binnenlandse economie van de VS. Het is de enige manier om de faillissementen van een aantal Amerikaanse staten te vermijden, die als gezegd voor hun inkomsten in hoge mate afhankelijk zijn van wapenproductie. Dit verklaart mede de ongebreidelde ambitie van Washington voor wereldheerschappij, terwijl die hegemonie feitelijk sinds haar hoogtepunt geleidelijk blijft afnemen. Die afname startte in 1949 met het ‘verlies van China’ aan het communisme, het falen om de doelen in de Koreaanse oorlog te bereiken hetgeen resulteerde in het permanente verlies van Washingtons grip over de noordelijke helft van Korea, gevolgd door het verliezen van de Vietnamoorlog, de terugkeer van een machtig Rusland en de opkomst van China gecombineerd met de verschillende militaire nederlagen van Washington in Irak en even later Afghanistan.

De Amerikaanse wapenindustrie is genoodzaakt zijn militaire technologie in de werkelijke wereld uit te proberen in oorlogsvoering om de wapens te verbeteren, zodat het Pentagon bewapening kan promoten en haar gefabriceerde wapens kan verkopen aan andere landen, om vervolgens weer nieuwe orders te plaatsen en de dan uitgeputte arsenalen te vullen en commissies te genereren. Het geld, dat uit al deze wapendeals verdiend wordt, beïnvloedt de verkiezingscampagnes van beide politieke partijen van de VS, de Democraten en de Republikeinen. Dit militair-industriële complex heeft ook veel invloed op de koers van het Amerikaanse Congres en de Westerse mainstream-media.

De militaire arm van Washington werd al eens geconfronteerd met economische limieten, als gevolg van hoge begrotingstekorten, hoge buitenlandse schulden, fiscaal mismanagement, een permanent tekort op de handelsbalans en de ongebreidelde overheidsuitgaven. De Amerikaanse staatsschuld bereikte al in 2008 zo’n $ 10.000.000.000.000, die zonder buitenlandse leningen niet konden worden terugbetaald. Ze zou ook Washington hebben verhinderd om haar militaire oorlogen in Afghanistan en Irak voort te zetten. Toch voert de VS nog steeds een peperduur binnen- en buitenlandse beleid.

De VS is een verschuldigde supermacht geworden, met name ten opzichte van China. Er wordt meer geconsumeerd dan geproduceerd, terwijl een aanzienlijk deel van haar productie de samenleving niet ten goede komt, maar daarentegen uitholt. Zo kun je de roep onder de bevolking Make America great again verklaren, maar daar is een gedegen maatschappij-analyse nodig. Washington kan zich haar groeipatroon alleen nog maar veroorloven door nog meer buitenlandse schulden te maken en steeds maar staatobligaties uit te geven zonder garanties. In de tweede helft van mijn leven is de VS omgevormd van de belangrijkste schuldeiser naar de belangrijkste schuldenaar in de wereld.

Hoe gaat dat aflopen nu de VS tegelijkertijd zo zwaar bewapend is? Is er een wal, die dit oorlogsschip kan keren? Wie brengt dit Monster van Frankenstein alsnog ‘vreedzaam samenleven’ bij?

Bron: “Een overzicht van de Amerikaanse uitgaven aan kernbommen en wapens” door Shane Quinn in Global Research, vertaald door Yaïr da Paixão voor DeWereldMorgen op 12 oktober 2022.

Doe mee

12 oktober 1492 In 1492 ontdekte de inheemse bevolking dat ze ‘indianen’ waren, in ‘Amerika’ woonden, naakt waren, dat zonde bestaat en dat ze trouw verschuldigd waren aan een koninkrijk in een andere wereld en een god in een andere hemel en dat deze god zondaars en kleding had uitgevonden, en mensen, die de zon, de maan, de aarde en de regen die alles nat maakte aanbaden, op een brandstapel gooide. Het maakte 1492 tot een bewogen jaar en er zouden nog veel bewogen jaren volgen, maar we slaan er een heel stel over.

9 december 1948 Eleanor Roosevelt, echtgenote van de Amerikaanse president in de tijd dat Adolf Hitler in Duitsland zijn nazistische scepter van dood en verderf zwaaide, organiseerde 58 vergaderingen met de VN-lidstaten tot er eindelijk iets op papier stond waarin zo’n beetje iedereen zich kon vinden. Waar andere landen bijvoorbeeld emancipatie voor vrouwen bepleitten, had Nederland tevergeefs haar uiterste best gedaan ‘een bede’ of een andere verwijzing naar hun christelijke god erin op te nemen. Op 9 december 1948 zei Roosevelt: “Ik geloof dat de verklaring zo goed is geworden als een verklaring zijn kan. Hij heeft geen wettelijke status, maar wel moreel gewicht.” De volgende ochtend werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de VN aangenomen, hetgeen ik beschouw als een van de knapste staaltjes van beschavingsdenken in heel de geschiedenis sinds Christoffel Columbus Amerika ‘ontdekte’.

Was indertijd naar hun mening gevraagd, dan zouden de Azteken, Cañari, Chibcha, Inca’s, Maya’s, Mixteken, Mochica, Olmeken, Teotihuacán, Tolteken, Zapoteken enzovoorts gezegd hebben: “We hoefden niet gevonden te worden, want we waren niet verloren.” Maar de geschiedenis na 1492 leerde dat hun mening niet telde. Niet alleen omdat voor hen die Universele Verklaring te laat kwam; de mening van hen, die niet uitgeroeid zijn, telt ondanks dat knappe staaltje van beschavingsdenken nog steeds niet zodra er geld te verdienen valt met de grond van hun reservaten, waarin ze teruggedrongen zijn. En dan slaan we weer wat bewogen jaren over.

21 oktober 2010Kijk om je heen naar wat je ongelukkig of kwaad maakt”, schreef Stéphane Hessel oktober 2010 in ‘Indigez-vous’, “en kom er tegen in opstand.” Hessel werd als sluitstuk na een veelbewogen leven op zijn 93ste bestseller-auteur. Hij werd 20 oktober 1917 geboren in Berlijn, emigreerde in 1924 met zijn ouders naar Parijs, verzette zich tegen het Vichy-bewind van maarschalk Pétain en vluchtte in 1941 naar Londen om zich aan te sluiten bij de strijders van generaal De Gaulle. Maart 1944 keerde hij terug naar Frankrijk om voor de geallieerde invasie een communicatienetwerk op te zetten. De Gestapo arresteerde hem en stuurde hem na een gruwelijke ondervraging naar concentratiekamp Buchenwald en vervolgens naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Voor aankomst wist hij uit de trein te ontsnappen. Na de oorlog schreef hij als functionaris van de Verenigde Naties ook mee aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hoogbejaard schreef hij zijn bestseller vanuit de principes, die zijn hele leven een leidraad voor zijn denken en doen geweest waren: ‘gelijkwaardigheid’, ‘menselijkheid’ en ‘rechtvaardigheid’. Hij ageerde tegen de groeiende kloof tussen arm en rijk, tegen de manier waarop Frankrijk zijn illegale migranten behandelt, tegen de invloed van het grote geld op de persvrijheid en tegen de roofbouw op de wereld. En hij riep in zijn pamflet jongere generaties op zich vreedzaam te verzetten tegen deze tijdgeest.

Ik kan me er helemaal in vinden: “Word bewust van al het moois hier op aarde onder de blauwe lucht, de duisternis, de maan, de mist, de neerslag die alles nat of wit maakt, de rijp, de sterren, de wolken en de zon. Geniet ervan, geniet van fijne, vertrouwde mensen om je heen of dat nu familieleden, een geliefde of vrienden zijn en – en nu komt het – gun iedereen datzelfde genieten! Kijk niet weg, maar verzet je tegen iedereen die laat lijden, ook al zijn dat er best veel”.

Bronnen: “12, 10 en 11 oktober” van de Gutmensch Scheurkalender 2022 door respectievelijk Eduardo Galeano, Minka Nijhuis en de kalender-redactie.

(Geen) Writers block

Er wordt me wel eens gevraagd of ik ooit lijd aan een writers block. Mijn antwoord op zo’n vraag is bevestigend, maar hier zal haast niemand dat merken. Er liggen vaak een aantal conceptblogs klaar; er is veel dat mij bezig houdt en dat ik voor mijn tijdgenoten van belang acht.

Soms verkeer ik weldegelijk in emotionele achtbanen, waardoor ik me genoodzaakt voel om mijn ongenoegens, verdriet of ‘zwaarte’ ‘er even uit te slapen’. Mijn leven staat dan even stil. Mijn gevoelens zijn dan onhanteerbaar groot. John Gray (“Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus”) heeft er een mooie uitdrukking voor: ik trek me dan terug in mijn grot waar ik door niemand gestoord wil worden. Vanuit mijn bed plaats ik eventueel blogs uit mijn voorraadje. Wanneer ik dan na een dag of meer mijn bed weer verlaat en me schoorvoetend onder de mensen begeef, is dat vergelijkbaar met revalidatie. Maar het duurt korter.

Vandaag zit ik met het omgekeerde van een writers block. Ga ik u vandaag laten weten dat over heel de wereld slechts 5 bedrijven geïdentificeerd zijn waarvan kan worden gezegd dat ze een plan hebben voor het uitfaseren van steenkool dat strookt met het Klimaatakkoord van Parijs ontstaan tijdens de Conference of Parties 7 jaar geleden, terwijl de overgrote meerderheid van de onderzochte bedrijven nog steeds niet van plan is uit de steenkoolhandel te stappen en zelfs nieuwe steenkoolcentrales en -mijnen wil openen? En dat dit gegeven ons steeds dichter bij een ineenstorting van het ons bekende mondiale klimaat brengt? Of schrijf ik u over de zinderende conclusie dat niemand een zier blijkt te geven om Oekraïne of de Oekraïeners? Dat het doel van het Westen niet de overwinning van Oekraïne is, maar de economische uitputting of een nederlaag van Rusland, opdat Rusland zich open stelt voor buitenlandse investeerders, met name uit de Verenigde Staten van Amerika. Dat de Oekraïne-casus is dat dat land en haar inwoners misbruikt worden om de strategische belangen van de VS veilig te stellen; nog niet eens voor Europese belangen? Of schrijf ik u vandaag over de onderzoekshypothese van John Helmer, een onafhankelijke Westerse journalist in Moskou, niet verbonden met de mediaconcerns hier, die luidt dat Nord Stream I en II werden gesaboteerd door de Poolse zeemacht, onder het goedkeurend oog van de VS-zeemacht ter plaatse? Of, ook heel belangrijk, over de Colombiaanse president Gustavo Petro, die september 2022 in de Verenigde Naties weinig diplomatiek opriep tot een einde aan de ‘oorlog tegen drugs’ en stelde dat het kapitalisme met zijn ‘drug’, die een ‘verslaving aan geld en olie’ is, de wereld aan het vernietigen is? Dan zou ik ook de belangrijke standpunten van de VN over Cuba, Oekraïne en Palestina hier nog eens kunnen herhalen. Of schijf ik u over ‘de vrije markt’, die nu in het Verenigd Koninkrijk genadeloos inhakt op de Britse Conservatieve eerste minister Liz Truss in een maatschappelijk systeem dat een eerste minister als Jeremy Corbyn verpletterd zou hebben? Of toch maar – naar aanleiding van een gesprek dat ik gisteren bij de koffie met mien leafke had – dat het mooiste wat we kunnen beleven is om ‘bij onszelf te horen’, zoals de Franse filosoof, politicus en schrijver Michel de Montaigne ons ruim 400 jaar geleden al wist te vertellen, of houd ik het luchtig door over mijn vorderingen met mijn cello te schrijven en de prachtige muziek die ik soms maak (cello spelen is voor mij nog veel handigheden aanleren en hard werken en als ik dan met andere cellisten mooie, robuuste muziek maak, schieten de tranen in mijn ogen zodat ik mijn notenpartij niet meer kan lezen), of over de prachtige wandeling van Muiden naar Almere Haven die ik zondag met mien leafke maakte en die eindigde met de heldere, opkomende, volle maan? Het houdt me allemaal bezig, de wereld achter wat wij ‘nieuws’ noemen, het moois dat ik waarneem en antwoorden op de vraag wie wij zijn en ik acht het allemaal van groot belang voor u, mijn tijdgenoot. Wanneer ik er uit bent hoort u van mij.

Bronnen: “10 oktober op de Happinez scheurkalender van 2022, “In volle klimaatcrisis blijft steenkoolindustrie uitbreiden: ‘roekeloos en onverantwoord’” door InterPressService en “Wat hebben andere alternatieve media deze week te bieden? Onze selectie”; via en door DeWereldMorgen op respectievelijk 10 en 7 oktober 2022.

De EU aapt na

Volgens de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, hebben de met Israël “gedeelde cultuur en waarden een diepe band gecreëerd tussen Europa en Israël. De sterkste band die wij delen is ons geloof in democratie en democratische waarden”. Dat wist zij afgelopen week te vertellen. Dat Israël al sinds 10 juni 1967 volop het internationaal recht schendt, tientallen VN-resoluties en zelfs haar eigen wetgeving aan haar legerlaarzen lapt en inmiddels zelfs door Amnesty International en Human Rights Watch ‘een apartheidsstaat’ wordt genoemd, legt voor de Europese Commissie en/of Von der Leyen kennelijk geen enkel gewicht in de schaal.

De Associatieraad tussen de Europese Unie en Israël, het hoogst-denkbare diplomatieke niveau, kwam afgelopen maandag bijeen op een moment dat Israël haar aanvallen tegen het Palestijnse volk weer opvoert. Op 4 mei jl. gaf het Israëlische Hooggerechtshof toestemming voor de massale uitzetting van meer dan 1.300 Palestijnen in Masafer Yatta, in het zuiden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Israël heeft de afgelopen weken al verschillende gezinnen verdreven en hun huizen met de grond gelijk gemaakt. Dit wordt de grootste gedwongen uitzetting in 55 jaar. De EU en haar lidstaten veroordeelden die beslissing van de Israëlische Hoge Raad en noemden haar ‘illegaal’, maar in de praktijk blijken dat altijd lege woorden; alleen maar bedoeld voor in de media.

Oktober, een jaar geleden, plaatste Israël 6 Palestijnse mensenrechtenorganisaties op een terrorismelijst. Zowel mensenrechtenexperts van verschillende Europese landen als de Verenigde Naties ontkrachtten zelfs recent nog de Israëlische aantijgingen van terrorisme en veroordeelden de beslissing in heldere bewoordingen. Toch vielen de Israëlische bezettingstroepen nog geen 3 weken daarna de kantoren van de 6 Health Work Committees en Palestijnse sociale organisaties binnen en verzegelden de toegang. Israël trekt zich niets aan van veroordelingen en dat hoeft ook niet, want het blijft altijd bij woorden, terwijl de onderlinge handel mag blijven bloeien.

Sinds het begin van dit jaar doodde het Israëlische leger al meer dan 140 Palestijnen. Haar troepen vielen herhaaldelijk binnen in Palestijnse vluchtelingenkampen en in steden als Jenin en Nablus op de bezette Westelijke Jordaanoever. Deze illegale invallen leidden in mei 2022 onder andere tot de moord van Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh; het enige dat ons nieuws wèl haalde, al werd er geen context geboden; alsof dit een incident was. Iedereen, die zich een beetje verdiept, weet beter.

Begin augustus voerde Israël opnieuw een reeks zware luchtaanvallen uit op de Gazastrook, die al meer dan 15 jaar lijdt onder een wurgende blokkade. Israël bombardeerde burgers in dichtbevolkte gebieden. 49 mensen kwamen om het leven en 360 anderen raakten gewond. Het is allemaal nagenoeg niet nieuwswaardig voor ons; wij hebben wel wat anders aan ons hoofd.

Zo blijft de EU de grootste handelspartner van Israël en ondertekende zij juni jl. nog een gasakkoord met het land. Nota bene om makkelijker van Russisch gas af te komen omdat – en nou komt het – Rusland het internationaal recht en de soevereiniteit van een ander land schendt. Dat Israël dat al sinds 1967 doet maakt niemand iets uit. Sterker nog, de hervatting van de Associatieraad zal terecht door de Israëlische regering worden opgevat als een impliciete goedkeuring van al haar kinder- en mensenrechtenschendingen en wat al niet meer aan onrecht, volgens haar eigen wetten en het internationale recht?

Is het gepast dat de Europese Unie de relaties aanhaalt met een land dat structureel en op grote schaal mensenrechten schendt? Voor 47 Europese parlementsleden en tientallen Europese en Palestijnse middenveldorganisaties luidt het antwoord krachtig NEE!

Nee, maar zoals William Shakespeare ‘Polonius’ ooit tegen ‘Hamlet’ liet zeggen: “There’s a method in the madness.” En wat is die ‘method’, die aanpak of handelswijze: wanneer de EU rept over ‘democratie’ of ‘mensenrechten’, gaat het altijd over ‘economische waarden’, en heel vaak zijn dat financiële belangen van grootbedrijven, die veelal vanuit de Verenigde Staten van Amerika werken. Dat heeft ze dan ook afgekeken van de Verenigde Staten van Amerika die elke oorlog, die zij begint of waarin zij zich mengt, precies deze argumentatie van democratie & mensenrechten gebruikt. Zo klinkt hun oorlogstaal als een heilige oorlog voor een goede zaak. Zo wordt ons tot vervelends toe elke keer weer op de mouw gespeld dat wij democratie en mensenrechten een warm hart toedragen, terwijl we daar absoluut niet naar handelen. Dat we dat en masse blijven geloven wijd ik aan onze achteloze en gewetenloze entertainmentmedia en aan de ijdelheid van de gemakzuchtige consumenten van ons nieuws, ongeïnteresseerd in de ingewikkelde, nare maar werkelijke achtergronden bij al die actualiteit en de andere onderbelichte van belang zijnde gebeurtenissen.

Bron: “Waarom haalt de EU de banden aan met een land dat al decennialang mensenrechten schendt?” door Jasper Thys via DeWereldMorgen op 3 oktober 2022.