Europese beschaving I

Meermaals schreef de trojka (van ECB, EU en IMF) in de memoranda: ‘We beschermen de kwetsbaren.’ Maar de begroting van het grootste hospitaal is in deze jaren meer dan gehalveerd. Er is een tekort aan alles en vooral aan verplegers – in heel het land zijn er 30.000 méér nodig, zei het ministerie van Volksgezondheid onlangs. Iedere zuster verzorgt nu zo’n 50 zieken, ’s nachts 80, en velen worden ziek van de lange werkweken.

Al vanuit de verte zie je voor Evangelismos, dit grootste Griekse ziekenhuis, de rij bij de eerste hulp. Het is 30˚C en binnen wacht men 5 à 6 uur in een bedompt vertrek, zichzelf koelte toewuivend. In de gangen passeren bezwete Albanese mannen met buideltasjes. Elke bezoeker krijgt een visitekaartje: bij hen kan de patiënt een televisie of een privé-ambulance huren. Of een privé-zuster, ‘altijd ervaren, toegewijd en Grieks’. Ze staat je voor € 50 een half etmaal bij, of helpt met douchen voor € 20. In werkelijkheid zijn het Bulgaarse of Georgische vrouwen, die hier in de jaren van voorspoed als au pair werkten en nu zwart en zonder diploma inspringen. “Wie kan zich nog zo’n zuster veroorloven?” Stathis schuifelt met zijn infuus door de ziekenhuishal. Een eind verderop wisselt een envelop van hand; de vrouw met het accent telt het briefgeld na, de Griekse huilt. “2, 3 jaar terug was er een béétje spaargeld over”, zegt Stathis, “nu niets meer. De Albanezen neem ik het niet kwalijk; de trojka schiep hun markt.

Een kwart van de Grieken verloor hun ziektekostenverzekering. Toch schreef de Europese Commissie 2 jaar terug: ‘De Griekse overheid moet iedereen toegang tot zorg garanderen (ook de onverzekerden)’, en: ‘Een eerlijker samenleving vereist een echt opvangnet.’ Intussen is er in de ziekenhuizen zelfs gebrek aan beddengoed, medicijnen en verband. Het aantal amateurabortussen neemt fors toe, de psychiatrie is zo goed als afgeschaft. Het hospitaal van Volos was op 20 maart door het verkleinde maandbudget heen, waarna het kankerpatiënten weerde – op bevel van het ministerie, dat van de trojka ‘zuinig’ moet zijn. Infecties slaan toe; er gaan legio verhalen over kleine ingrepen met een fataal einde. En de beste dokters vertrokken naar het buitenland.

Dit is het Griekenland van 7 jaar onder de trojka. Het is een neergang zonder einde, met dramatische gevolgen – duizenden stierven een onnodige dood, die terug te voeren valt op de afgedwongen besparingspolitiek.

Lees het hele artikel via deze link.

Bron: “Een verkapte Europese coup; onderzoek: De trojka in Athene” door Edward Geelhoed in DeGroeneAmsterdammer op 29 november 2017.

500 jaar eerder en nu

Domkerk, Domtoren, DOMunder, Utrechts Archief, wandelen langs de Kromme Rijn; mijn zoon koos ‘Maarten Luther’. Omdat Maarten Luther 500 jaar geleden zijn stellingen aan de deur van de slotkerk in Wittenberg gespijkerd had, heeft het Museum Catharijneconvent een tentoonstelling over deze rebel en zijn eerste actie ingericht. Wij bezochten dus het Catharijneconvent. Voor wie niet oplet leek Luthers tentoonstelling te gaan over de beginjaren van de boekdrukkunst, hetgeen helemaal goed gemaakt werd door de Utrechtse theatergroep Aluin. Die presenteerde een voorstelling over een nagesprek tussen Adriaan Floriszoon Boeyens, beter bekend als ‘de enige Nederlandse en omdat Utrecht toentertijd bij het Duitse Rijk hoorde tegelijk de 7de Duitse paus Adrianus VI’, Desiderius Erasmus Roterodamus, beter bekend als ‘Erasmus’ en Martin Ludher, beter bekend als ‘Maarten Luther’. Uit dit komisch-serieuze nagesprek, in de trans van “En jij Adrianus, wat heb jij bereikt in de 600 dagen dat je paus was?” maakte ik op dat er in onze streken minstens de afgelopen 500 jaar niets veranderd is. Dat was misschien wel de boodschap van Aluin.

De Rooms-katholieke kerk had ook 500 jaar geleden geld nodig, toen voor bijvoorbeeld de bouw van de Sixtijnse kapel in Rome. De jacht op de portemonnee van de burgerij werd gevoerd door hen bang te maken voor hel en vagevuur. De truc was de katholieken in de buidel te laten tasten, door zichzelf via het kopen van een aflaat jaren vagevuur te besparen.

Boeyens heeft er weinig aan veranderd. Die moest zich als relatief buitenstaander in Rome staande zien te houden.

Roterodamus wilde gevestigde opvattingen als humanist best op de korrel nemen, bijvoorbeeld door het schrijven van ‘Lof der zotheid’, maar wilde boven alles zijn neutraliteit bewaren. Daarom liet hij zich niet uit over de strijd tegen bepaalde aspecten van de katholieke kerk, die Ludher begonnen was. Was hij bang voor de Katholieke rechtbank met de mooie naam Inquisitio haereticae pravitatis (onderzoek naar het verderf van de ketterij), beter bekend als ‘De inquisitie’?

Ludher moest niets van de angstzaaierij hebben en kon het idee dat aflaten gekocht konden worden niet rijmen met zijn beeld van de pauselijke macht. De paus kon weliswaar van de apostel Petrus macht ontvangen hebben, maar hij kòn geen invloed uitoefenen op gods straf aan mensen als die net in het hiernamaals aangekomen waren.

Terugblikkend heeft die Ludher wel heel veel invloed gehad. Hij was een tijdje de meest gelezen schrijver. Meestal wordt het begin van de Reformatie gedateerd op 31 oktober 1517, toen hij zijn 95 stellingen in de openbaarheid bracht. Hij was degene die 500 jaar geleden een deukje in de almacht van de gevestigde orde sloeg, mensen aan het twijfelen bracht en verzet tegen uitwassen van het gezag voedde. Mensen als Martin Bucer, Heinrich Bullinger, Wolfgang Capito, Johannes Calvijn, John Knox, Philip Melanchton en Huldrych Zwingli raakten geïnspireerd en inspireerden op hun beurt Ludher. Dankzij de boekdrukkunst konden zijn ideeën veel sneller gedeeld worden dan daarvoor. Zo kregen 5 eeuwen geleden veel mensen in de smiezen dat de staatskerk soms ten koste van ‘Henk en Ingrid’ handelde. Het lutheranisme werd vooral invloedrijk in Duitsland en Scandinavië. Het calvinisme, deels overeenkomstig het lutheranisme en deels met een ander ideeëngoed, had vooral impact in Frankrijk, de Nederlanden, Schotland, Zwitserland en onder puriteinen in Engeland en de Verenigde Staten. Ooit vogelvrij verklaard wordt Luthers daad van verzet nu zowel door de katholieke kerk als daarbuiten met gepaste eer en ontzag herdacht.

Nou, u snapt het al; lees voor ‘de leer van de katholieke kerk’: CETA, verlagen van dividendbelasting, hedendaags liberalisme, oorzaken van klimaatverandering, verkleinen van de overheid en nog zo’n 95 misvattingen waarvan ons wijsgemaakt wordt dat die ons welzijn zouden bevorderen,
en lees voor ‘de katholieke kerk’: Apple, Europese Unie, Facebook, Shell, heel de wapenindustrie en nog zo wat financiële machthebbers.
Lees voor ‘Adrianus VI’: Sybrand van Haersma Buma, Alexander Pechtold, Mark Rutte en/of Gert-Jan Segers en zo, mensen die zich weliswaar een slag in de rondte werken, maar alle strijd tegen echt onrecht aan anderen overlaten,
lees voor ‘Erasmus’: onze media en bekende Nederlanders, en
lees voor ‘Maarten Luther’: Avram Noam Chomsky, Edward Joseph Snowden, Julian Paul Assange, Naomi Klein, Tenzin Gyatso en van eigen bodem de vrijdag jl. overleden Alfred Gustaaf (Fred) van der Spek om maar wat kritische personen, die de barricaden in deze tijd bemensen, te noemen.
De angst betreft nu weer ons eigen hachje en voor – niet te vergeten – ‘vreemden’ worden we bang gemaakt, in een tijd dat de machtigste 0,01% zich daardoor haast ongezien ten koste van het welzijn van alle overige mensen op aarde verder en verder en verder verrijkt.

Mijn zoon en ik praatten bij café Jan de Winter nog een tijdje naar aanleiding van wat Aluin ons gepresenteerd had, wat we verder over de kerkhistorie en aan kerkelijke symbolen in het Catharijneconvent gezien hadden. En natuurlijk ook uitgebreid over wat we elkaar nog meer te melden hadden.

Bronnen: Historiek en Wikipedia op 4 december 2017.